PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFLEX Trio SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Flexibilní malta pro lepení do tenkého a středně silného lože
Servoflex–Trio-SuperTec

Servoflex_Trio_SuperTec.png

 

 

 

  • volitelná konzistence
  • umožňuje nalepení krytiny do celoplošného lepidlového lože technikou Floating bez nutnosti použít tekuté lepidlové lože
  • velmi vysoká vydatnost
  • použití v interiéru , exteriéru a pod vodou
  • bezpečně zpracovatelný i při nižších teplotách
  • pro vytápěné potěry, balkóny a terasy
  • podle EN 12 004 C2 E-S1
  • k dispozici je i bílá varianta pro průsvitné obklady
Vlastnosti a použití

BUDE DOPLŇENO

Flexibilní, rychleschnoucí lepidlová malta pro lepení do tenkého a středně silného maltového lože na bázi cementu se zušlechťujícími polymerovými přísadami pro tloušťku vrstvy do 20mm. Použití v interiéru, exteriéru a pod vodou podle EN 12 004 C2 E-S1.

Servoflex-Trio-SuperTec je zvláště vhodný pro lepení velkoformátových keramických obkladů, jemné kameniny a vhodných obkladů z přírodního kamene na podmínečně deformovatelné podklady jako např. vytápěné potěry, monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce) a další. Při zvýšení množství přidávané vody na cca. 7,0l / 20kg vznikne velmi pružná maltová konzistence, která umožňuje pokládku do zcela homogenního maltového lože bez výskytu dutých míst. Díky tomu odpadá nutnost použití lepení technologií buttering – foating. Při lepení obzvláště velkých formátů dlažby může být z důvodu dobrého uložení dlažby do lepidlového lože potřeba použít kombinovaný způsob lepení (Buttering/Floating). Při lepení na vytápěné potěry lze podlahové vytápění po třech dnech v souladu s technologickým předpisem uvést do provozu (je třeba dodržovat příslušné normy a pokyny uvedené v technických listech).

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“.  Pro průsvitné obkladové materiály je k dispozici bílá varianta lepidlové malty.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO Šedá, bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodou**, speciálně na podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO maximálně 20mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní stálost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO tvarově stálá konzistence: cca 5,6l na 20kg prášku
konzistence pro podlahy: 7,0l na 20 kg prášku
Doba vyzrávání * BUDE DOPLŇENO 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti* * BUDE DOPLŇENO 3 hodiny
Doba pro uložení krytiny * BUDE DOPLŇENO 30 minut
Plně zatížitelný * BUDE DOPLŇENO po 3 dnech
Pochozí / spárovatelný * BUDE DOPLŇENO po 12 hodinách
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R Plus
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost v originálních uzavřených nádobách cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
** BUDE DOPLŇENO v exteriéru je třeba důsledně provádět pokládku materiálu do celoplošného maltového lože

 

Příprava podkladu

BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připravený pro pokládku krytiny, čistý a nosný. Při lepení na podklady, které ještě podléhají objemovým změnám je třeba zmenšit velikost dilatačních polí vhodným uspořádáním dilatačním spár. V interiéru se savé podklady opatří přednátěrem Okatmos® DSG, Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Je-li na anhydritových potěrech potřeba aplikovat vrstvu tlustší než 5mm, tak podklad nejprve opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG, Okapox GF, nebo Okamul PU-V schnell. Na litých asfaltových potěrech je maximální je přípustná tloušťka vrstvy lepidlového lože 5mm. Nesavé podklady opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

V exteriéru opatřete minerální podklady základovým nátěrem Okatmos® UG 30. Na starých vodorovných podkladech aplikuje základový nátěr nezředěným Okatmos® UG 30 a aplikujte kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.

 

Zpracování

BUDE DOPLŇENO

Servoflex-Trio-SuperTec smíchejte s čistou vodou na hladkou směs bez hrudek. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte.

Menší nerovnosti podkladu lze vyrovnat přímo při lepení krytiny. Větší nerovnosti do 20 mm se nejprve přetáhnou vyrovnávací vrstvou lepidlové malty, která se musí před pokládkou krytiny nechat vytvrdnout po dobu alespoň 24 hodin. Servoflex-Trio-SuperTec nanášejte vhodnou zubovou stěrkou, která zajistí vytvoření homogenního maltového lože bez dutých míst. Lepený materiál uložte a zatlačte do takto připraveného maltového lože během cca. 30 minut. Podle savosti podkladu a obkladu lze polohu obkladu ještě mírně upravovat po dobu cca. 25 minut


Čištění

BUDE DOPLŇENO

Nářadí a obklady očistěte ihned vodou.

 

Nářadí a spotřeba

BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky
Spotřeba
6mm (TKB C2)
cca 1,6 kg/m2
8mm (TKB C4)
cca 2,3 kg/m2
10mm (TKB C5)
cca 2,8 kg/m2
lžíce pro středně silné lože/Buchtal (TKB M1)
cca 3,7 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20kg papírové pytle šedá 13031 4015705130316
54 x 20kg papírové pytle bílá 13032 4015705130323

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Stav

BUDE DOPLŇENO

10.12.2015/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+