PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFLEX Trio SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Servoflex–Trio-SuperTec
flexibilní malta na cementové bázi pro lepení do tenkého a středně silného lože

Servoflex_Trio_SuperTec.png

 

 

 

  • volitelná konzistence malty
  • umožňuje nalepení krytiny do celoplošného lepidlového lože technikou Floating bez nutnosti použít tekuté lepidlové lože
  • vhodná také pro přípravu přilnavých a vibrovaných emulzí
  • velmi vysoká vydatnost
  • použití v interiéru i exteriéru a pod vodou
  • bezpečně zpracovatelná i při nižších teplotách
  • pro vytápěné potěry, balkóny a terasy
  • podle EN 12 004 C2 E-S1
  • k dispozici je i bílá varianta pro průsvitné obklady
Vlastnosti a použití

BUDE DOPLŇENO

Flexibilní, rychleschnoucí lepidlová malta pro lepení do tenkého a středně silného maltového lože na bázi cementu se zušlechťujícími polymerovými přísadami pro tloušťku vrstvy do 20mm. Použití v interiéru, exteriéru a pod vodou podle EN 12 004 C2 E-S1.

Servoflex-Trio-SuperTec je zvláště vhodný pro lepení velkoformátových keramických obkladů, jemné kameniny a vhodných obkladů z přírodního kamene na podmínečně deformovatelné podklady jako např. vytápěné potěry, monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce) a další.

 

Při zvýšení množství přidávané vody na cca. 7,0l / 20kg vznikne velmi pružná maltová konzistence, která umožňuje pokládku do zcela homogenního maltového lože bez výskytu dutých míst. Díky tomu odpadá nutnost použití lepení technologií buttering – foating. Při lepení obzvláště velkých formátů dlažby může být z důvodu dobrého uložení dlažby do lepidlového lože potřeba použít kombinovaný způsob lepení (Buttering/Floating).

 

Při lepení na vytápěné potěry lze podlahové vytápění po třech dnech v souladu s technologickým předpisem uvést do provozu (je třeba dodržovat příslušné normy a pokyny uvedené v technických listech).

 

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“.  Pro průsvitné obkladové materiály je k dispozici bílá varianta lepidlové malty.

Kromě toho lze pomocí Servoflex-Trio-SuperTec připravit také vibrované emulze pro lepení keramických obkladů (a jemné kameniny) technologií vibrovaného lože a přilnavých emulzí pro zhotovení maltového lože na betonové povrchy. Je k dispozici zkušební certifikát vydaný sdružením Säurefliesner-Vereinigung e.V. (SFV), Grossburgwedel.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO Šedá, bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodou**, speciálně na podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO maximálně 20mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní stálost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO

tvarově stálá konzistence: cca 5,6l na 20kg prášku

konzistence pro podlahy:  cca. 7,0l na 20 kg prášku

hustá vibrovaná emulze: cca. 10,0l na 20kg prášku

(vodní koef. cca. 45 - 50%) podle konkrétní aplikace
Doba vyzrávání * BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti* * BUDE DOPLŇENO cca. 3 hodiny
Doba pro uložení krytiny * BUDE DOPLŇENO cca. 30 minut
Plně zatížitelný * BUDE DOPLŇENO po cca. 3 dnech
Pochozí / spárovatelný * BUDE DOPLŇENO po cca. 12 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R Plus
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost v originálních uzavřených nádobách cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
** BUDE DOPLŇENO v exteriéru je třeba důsledně provádět pokládku materiálu do celoplošného maltového lože

 

Příprava podkladu

BUDE DOPLŇENO

Servoflex-Trio-SuperTec jako flexibilní malta pro lepení do tenkého a středně silného lože

Podklad musí být připravený pro pokládku krytiny, čistý a nosný. Při lepení na podklady, které ještě podléhají objemovým změnám je třeba zmenšit velikost dilatačních polí vhodným uspořádáním dilatačním spár. V interiéru se savé podklady opatří přednátěrem Okatmos® DSG, Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Je-li na anhydritových potěrech potřeba aplikovat vrstvu tlustší než 5 mm, tak podklad nejprve opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG, Okapox GF, nebo Okamul PU-V schnell. Na litých asfaltových potěrech je maximální  přípustná tloušťka vrstvy maltového lože 5 mm.

Nesavé podklady opatřete základovým nátěrem Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

V exteriéru aplikujte na minerální podklady základové nátěry Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG.

Na starých vodorovných podkladech aplikuje základový nátěr nezředěným Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG a kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.

 

Servoflex-Trio-SuperTec jako přilnavá a vibrovaná emulze

Podklad musí být připravený pro pokládku krytiny, čistý a nosný. Betonové povrchy musí vykazovat dobrou smáčivost.

 

Zpracování

BUDE DOPLŇENO

Servoflex-Trio-SuperTec jako flexibilní malta pro lepení do tenkého a středně silného lože 

Servoflex-Trio-SuperTec smíchejte s čistou vodou a míchejte dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte.

Menší nerovnosti podkladu lze vyrovnat přímo při lepení krytiny. Větší nerovnosti do 20mm se nejprve přetáhnou vyrovnávací vrstvou lepidlové malty, která se musí před pokládkou krytiny nechat vytvrdnout po dobu alespoň 24 hodin. Servoflex-Trio-SuperTec nanášejte vhodnou zubovou stěrkou, která zajistí vytvoření homogenního maltového lože bez dutých míst. Lepený materiál uložte a zatlačte do takto připraveného maltového lože během cca. 30 minut. Podle savosti podkladu a obkladu lze polohu obkladu ještě mírně upravovat po dobu cca. 25 minut

 

Servoflex-Trio-SuperTec jako přilnavá emulze

Smíchejte s 50% čisté vody a míchejte, dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Alternativně lze přimíchat cement pevnostní třídy CEM I 32,5 R a to až do poměru 1:1 hmotnostních dílů (vodní koeficient cca. 45%). Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Připravenou přilnavou emulzi naneste na připravenou betonovou plochu a rozetřete košťátkem. Následně naneste do mokré emulze vhodné maltové lože, rozetřete, zhutněte a stáhněte.

 

Servoflex-Trio-SuperTec jako vibrovaná emulze

Smíchejte s 50% čisté vody a míchejte dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Podle potřeby lze přimíchat cement pevnostní třídy CEM I 32,5 R a to až do poměru 1:1 hmotnostních dílů (vodní koeficient cca. 45%). Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Namíchanou vibrovanou emulzi naneste na zhutněné a předem připravené maltové lože pomocí zubové stěrky o velikosti zubu 6 mm a uložte dlažbu. Takto položenou dlažbu je nutno během jedné hodiny zavibrovat.


Čištění

BUDE DOPLŇENO

Nářadí a obklady očistěte ihned vodou.

 

Nářadí a spotřeba

BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky
Spotřeba
zubová stěrka 6mm (TKB C2)
cca. 1,6 kg/m2
zubová stěrka8mm (TKB C4)
cca. 2,3 kg/m2
zubová stěrka10mm (TKB C5)
cca. 2,8 kg/m2
lžíce pro středně silné lože/Buchtal (TKB M1)
cca. 3,7 kg/m2
Přilnavá a vibrovaná emulze  
zubová stěrka 6mm  (TKB C2) cca. 1,5 - 2,0 kg/m2
zubová stěrka 6mm  (TKB C2) cca. 1,0 kg/m2 při 1:1 hmot. dílů přidaného cementu

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20kg papírové pytle šedá 13031 4015705130316
54 x 20kg papírové pytle bílá 13032 4015705130323

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

 

Stav

BUDE DOPLŇENO

14.06.2018/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.