PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoflex–Trio-schnell SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Servoflex–Trio-schnell SuperTec
Flexibilní, rychleschnoucí malta pro lepení do tenkého a středně silného lože

Servoflex_Trio_schnell_SuperTec.png

 

 
  • volitelná konzistence
  • určena speciálně pro lepení obkladů a dlažby z přírodního kamene citlivých na vlhkost
  • zvláště vhodná pro velké formáty dlažeb
  • pevnost v přilnavosti ≥ 0,5N/mm2 po 4 hodinách*
  • lepení krytiny do celoplošného lože nanášením technologií floating, malta nevytéká ze spár
  • velmi vysoká vydatnost
  • použití v interiéru i exteriéru
  • možno použít i na vytápěných potěrech, balkónech a terasách
  • bezpečně zpracovatelná i při nižších teplotách
  • podle normy EN 12 004 C2 FE-S1

Vlastnosti a použití

BUDE DOPLŇENO

Flexibilní, rychle schnoucí lepidlová malta pro lepení do tenkého a středně silného maltového lože na bázi cementu se zušlechťujícími polymerovými přísadami pro tloušťku vrstvy do 20mm. Použití v interiéru, exteriéru a pod vodou podle EN 12 004 C2 FE-S1.

Servoflex-Trio-schnell-SuperTec je zvláště vhodný pro lepení velkoformátových keramických obkladů, jemné kameniny a vhodných obkladů z přírodního kamene na podmínečně deformovatelné podklady jako např. vytápěné potěry (nutno dodržovat příslušné normy a technické listy), monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce) a další. Servoflex-Trio-schnell SuperTec snižuje riziko prohýbání, výkvětů a rzi na dlažbě z přírodního kamene. Při zvýšení množství přidávané vody na cca. 5,8l / 20 kg vznikne velmi pružná maltová konzistence, která umožňuje pokládku do zcela homogenního maltového lože bez výskytu dutých míst. Díky tomu odpadá nutnost použití lepení technologií buttering – floating. Při lepení zvláště velkých formátů dlažeb může být z důvodu dobrého uložení dlažby do maltového lože potřeba použít kombinovaný způsob lepení (buttering / floating).

Splňuje požadavky „Směrnice pro flexibilní malty“.  Pro průsvitné obkladové materiály je k dispozici bílá varianta lepidlové malty.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá, bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér** a pod vodou**, speciálně na podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO maximálně 20mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní stálost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO tvarově stálá konzistence: cca 4,4l na 20kg prášku
konzistence pro podlahy: 5,8l na 20 kg prášku
Doba vyzrávání * BUDE DOPLŇENO 5 minut
(pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti* * BUDE DOPLŇENO cca. 1 hodina
Doba pro uložení krytiny * BUDE DOPLŇENO cca.30 minut
Plně zatížitelný * BUDE DOPLŇENO po cca. 24 hodinách
Pochozí / spárovatelný * BUDE DOPLŇENO podle konzistence po cca. 3 až 4 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1RPlus
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost v originálních uzavřených nádobách 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
** BUDE DOPLŇENO

v exteriéru je třeba důsledně provádět pokládku materiálu do celoplošného maltového lože

 

Příprava podkladu

BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být připravený pro pokládku, čistý a nosný. Při lepení na podklady, které ještě podléhají objemovým změnám v důsledku smršťování, zmenšete velikost dilatačních polí vložením dilatačních spár.

Savé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® DSG, Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Při předpokládané tloušťce maltového lože nad 5 mm na anhydritových potěrech proveďte přednátěr výrobky Okatmos® DSG, Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Při lepení na potěrech z litého asfaltu nesmí maximální tloušťka maltového lože překročit 5 mm. 

Nesavé podklady je nutno opatřit přednátěry Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

V exteriéru opatřete minerální podklady základovým nátěrem Okatmos® UG 30. Na starých podkladech na vodorovných plochách aplikuje základový nátěr nezředěným Okatmos® UG 30 a naneste kontaktní izolaci Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.

 

Zpracování

BUDE DOPLŇENO

Servoflex-Trio-schnell SuperTec smíchejte s čistou vodou a míchejte dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte.

Menší nerovnosti podkladu lze vyrovnat přímo při lepení krytiny. Větší nerovnosti do 20 mm lze vyrovnávat nanesením vyrovnávací vrstvy, která musí před zahájením lepení krytiny vytvrdnout nejméně po dobu 4 hodiny. Servoflex-Trio-schnell SuperTec nanášejte vhodnou zubovou stěrkou, která zajistí vytvoření homogenního maltového lože bez dutých míst. Lepený materiál uložte a zatlačte do takto připraveného maltového lože během cca. 30 minut. Podle savosti podkladu a krytiny lze polohu krytiny ještě mírně upravovat po dobu cca. 25 minut.    

 

Čištění

BUDE DOPLŇENO
Nářadí a obklady očistěte ihned vodou.

 

Spotřeba

BUDE DOPLŇENO

Nářadí a spotřeba podle DIN 18 157, díl 1


Spotřeba (prášek)
zubové stěrka 6mm  (TKB C2)
cca 1,6 kg/m2
zubové stěrka 8mm  (TKB C4)
cca 2,3 kg/m2
zubové stěrka 10mm  (TKB C5)
cca 2,8 kg/m2
lžíce pro středně silné lože / Buchtalkelle (TKB M1)
cca 3,7 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20kg papírové pytle šedá 13101 4015705131016
54 x 20kg papírové pytle bílá 13102 4015705131023

 

Stav

BUDE DOPLŇENO

11.12.2015/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.