PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFLEX MDM

 

Servoflex MDM
Flexibilní malta pro ukládání do středně silného a silného lože

Servoflex_MDM.jpg

 

 

 

 • pro použití v interiéru a exteriéru
 • speciálně pro pokládání přírodního kamene, Cotto a betonových dlažeb a výrobků
 • vysoká vydatnost
 • rychle tvrdnoucí a rychle schnoucí
 • pochozí po cca. 3 hodinách
 • do tloušťky vrstvy 30 mm
 • vhodná pro kameninu a jemnou kamenin

Vlastnosti a použití

Malta na bázi cementu s přísadou polymerů určená pro ukládání do středně silného a silného lože v tloušťce vrstvy maltového lože do 30 mm v interiéru.

Servoflex MDM je vhodný zejména pro pokládání velkoformátových keramických obkladů a dlažeb, jemné kameniny a příslušných druhů přírodního kamene technologií pokládky do tenkého, středně silného a silného maltového lože na tvarově stálé podklady (např. cementové nebo anhydritové potěry) a za určitých podmínek i na podklady podléhající deformacím, jako jsou např. vytápěné potěry (při dodržení příslušných norem a technických listů) či monolitický beton (starý nejméně 3 měsíce). 

Vysoká míra krystalické vazby vody v maltě Servoflex MDM zamezuje vzniku nežádoucího zbarvení přírodního kamene způsobované účinkem materiálu lepidlového lože.

Při použití kombinované metody lepení (buttering – floating) je také vhodný pro krystalické přírodní kameny.

 

Technické údaje

Barva světle šedá
Použití interiér a exteriér** , zejména na podlahy
Tloušťka vrstvy do 30mm
Teplota zpracování +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost -20°C až +80°C
Množství přidávané vody cca. 5,5 - 6,2 l/ 20 kg prášku
Doba zrání cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *   cca. 60 minut
Doba pro položení krytiny *   cca. 25 minut
Plně zatížitelný *   po cca. 24 hodinách
Pochozí / Spárovatelný *   po cca. 3 hodinách
GISCODE ZP1 malý obsah chromátů podle TRGS 613
Skladovatelnost skladovat v suchu, 6 měsíců
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.
**   V exteriéru je nutno provádět lepení do lepidlového lože bez výskytu dutých míst (buttering - floating).

 

Příprava podkladu

Podklad musí být připravený pro pokládku, čistý a nosný. Při lepení na podklady, které ještě podléhají objemovým změnám v důsledku smršťování, zmenšete velikost dilatačních polí vložením dilatačních spár.

Savé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® DSG, Okamul GG nebo Okatmos® UG 30. Při předpokládané tloušťce maltového lože nad 5 mm na anhydritových potěrech proveďte přednátěr výrobky Okatmos® DSG, Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Při lepení na potěrech z litého asfaltu nesmí maximální tloušťka maltového lože překročit 5 mm. 

Nesavé podklady je nutno opatřit přednátěry Okatmos® DSG nebo Okatmos® UG 30.

V exteriéru opatřete minerální podklady základovým nátěrem Okatmos® UG 30.

 

Zpracování

Servoflex MDM smícháme s čistou vodou na hmotu neobsahující hrudky. Po cca. 5 minutách zrání znovu promícháme. Při pokládce je možno vyrovnávat i nerovnosti podkladu. Větší nerovnosti do 30 mm lze vyrovnávat nanesením vyrovnávací vrstvy, která musí před zahájením lepení krytiny vytvrdnout nejméně po dobu 3 hodiny.

 

Servoflex MDM naneste na podklad vhodnou zubovou stěrkou a  materiál podlahové krytiny, který chcete lepit, uložte během cca. 25 minut do lepidlového lože a přitlačte, příp. pokplepejte. Podle nasákavosti podkladu a dlažby a tloušťky vrstvy maltového lože lze polohu nalepené dlažby ještě cca. 25 minut korigovat.

Při pokládání podlahových krytin z přírodního kamene naneste bezprostředně před uložením do maltového lože na spodní stranu krytiny hladkou stranou hřebenové stěrky tenkou vrstvu lepidla.

Při pokládání do silného maltového lože uložte dlažbu do připraveného maltového lože ihned po jeho vytvoření a uloženou dlažbu zatlačte.

Při lepení na stěny do silného maltového ložte natáhněte maltové lože na rubovou stranu obkladu jako běžnou maltu a nalepte.    

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba

Spotřeba (prášku)
Zubová stěrka MDM
cca. 5,0 kg/m2
Lžíce Buchtalkelle pro středně silné lepidlové lože (TKB M1)
cca. 3,6 kg/m2
Zubová stěrka 10 mm (TKB C5)
cca. 2,7 kg/m2
Na 1 mm tloušťky vrstvy
cca. 1,1 kg/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 20kg papírové pytle 13085 4015705130859

 

Stav

11.12.2015/lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.