PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFLEX K-Plus SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Flexibilní lepidlo na obklady
Servoflex K-Plus SuperTec

Servoflex_KPlusSuperTec.png

 

 

 

  • rychle vytvrzuje a přesto má dlouhou dobu zpracovatelnosti
  • více než dvojnásobná tvarová stálost, než je požadováno normou
  • ještě delší doba na uložení krytiny
  • optimální pokrytí rubu při práci s jemnou kameninou
  • tloušťka vrstvy do 15 mm
  • nízká spotřeba materiálu
  • vysoká tvarovatelnost
  • pro interiér, exteriér i použití v bazénech
Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Extrémně tvarově stálé, flexibilní lepidlo na bázi cementu  pro lepení keramické dlažby a desek, jemné kameniny, porcelánové mozaiky, kabřince a cihelných pásků do tenkého lože v interiéru, exteriéru i pod vodou podle EN 12 004 C2 TE-S1. Umožňuje  bezpečné lepení v chladných ročních obdobích a při lepení hutných krytin na nesavých podkladech. Díky vysokému podílu zušlechťujících polymerových přísad je Servoflex K-Plus SuperTec vhodný také pro lepení na podklady: monolitický beton (starý alespoň 3 měsíce), sádrovláknité desky, sádrokartonové desky, vytápěné potěry (nutno dodržovat příslušné normy a technické listy), litý asfalt a pórobeton a také balkóny, terasy a fasády.

Servoflex K-Plus SuperTec může být použit také pod vodou (plavecké bazény) a jako spojovací můstek při lepení vhodných obkladů z přírodního kamene a obkladů z jemné kameniny . Servoflex K Plus SuperTec nanáší v tuhé konzistenci na spodní stranu lepeného materiálu (minimální tloušťka vrstvy 2mm) a ihned se uloží do silného lepidlového lože.

Splňuje „Směrnici pro flexibilní malty“.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodou ** , na stěnách i podlaze
Tloušťka vrstvy   max. 15mm (jako vyrovnávací vrstva)
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost   -20°C až +80°C
Množství záměsové vody   8 l / 20 kg (ca. 2 l / 5 kg) prášku
Doba zrání *   5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracování * BUDE DOPLŇENO 3 hodiny
Doba pro položení obkladu *   30 minut
Pochozí / Spárovatelný *   po 12 hodinách
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO v uzavřených originálních obalech skladovatelnost ca.12 měsíců, skladovat v suchých prostorách
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost.Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
**   v exteriéru je třeba zajistit pokládku bez dutých míst v lepidlovém loži (technologie buttering – floating)

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být připraven k lepení, čistý a nosný. U podkladů, které ještě podléhají objemovým změnám v důsledku smršťování materiálu,  zmenšete velikost pracovních polí zřízením dilatačních spár. V interiéru se savé podklady nejprve natřou přednátěrem Okamul GG nebo Okatmos®  UG 30. Na anhydritových potěrech nechte pak nejméně 24 hodin uschnout. Vychází-li na anhydritovém potěru tloušťka vrstvy nad 5 mm, proveďte nejprve základový nátěr na bázi polyuretanu OKAMUL PU-V schnell, nebo na bázi epoxidové pryskyřice výrobkem Okapox GF nebo nerovnosti stáhněte do roviny pomocí Servoflex K plus SuperTec a pak nechte proschnout. Na asfaltových potěrech se zásadně aplikuje tloušťka maximálně do 5 mm. Nesavé podklady opatřete přednátěrem Okatmos®  UG 30. Při práci v exteriéru natáhněte nejprve kontaktní vrstvu lepidlové malty a nechte jí zavadnout nebo použijte přednátěr Okatmos®  UG 30 neředěný.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Servoflex K-Plus SuperTec smíchejte s čistou vodou na hmotu bez hrudek. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Na podklad nanášejte zubovou stěrkou s odpovídající velikostí zubu (viz. tabulka). Lepené prvky uložte do připraveného lepidlového lože nejpozději do 30 minut a přitlačte. Podle savosti podkladu a lepeného materiálu je korekce polohy nalepených prvků možná přibližně 25 minut.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Krytinu i nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 díl 1)

Délka delší hrany obkladu Velikost zubu zubové stěrky Spotřeba (prášku)
do 50mm 3mm (TKB C3) ca. 0,8 kg/m2
51 – 108mm 4mm (TKB C1) ca. 1,0 kg/m2
109 – 200mm 6mm (TKB C2) ca. 1,6 kg/m2
přes 200mm nejméně 8mm
(TKB C4 a větší)
ca. 2,2 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna ostatní vydání svojí platnost.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
54 x 20kg papírové pytle 13113
50 jednotek po 4x5kg papírové sáčky 13011

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

15.08.2016

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.