PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFLEX F

 

Univerzální flexibilní spárovací hmota Servoflex F

Servoflex_F.png

 

 

 

  • použití v interiéru i exteriéru
  • šířka spáry 3 až 25mm
  • rychle tvrdnoucí
  • vysoká přilnavost k bokům obkladu ve spáře
  • tvarovatelná
  • mrazuvzdorná
  • odpuzuje vodu a nečistoty

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Rychle tvrdnoucí spárovací hmota na bázi cementu s flexibilně působícími polymerovými složkami, odpuzuje vodu a nečistoty.  Určená pro zvláštní nároky jako vysoká oděruvzdornost, dobrá tvarovatelnost, velmi dobrá absorpce vnitřního napětí a dobrá přilnavost k bokům obkladu ve spáře. Spárovací hmota Servoflex F je vhodná pro spárování keramických obkladů na tvarově stálých podkladech (v interiéru i exteriéru při šířce spáry 3 – 25mm), zvláště jemné kameniny a vhodných obkladů z přírodního kamene na balkónech a terasách, fasádách a vytápěných potěrech či příčkách ze sádrokartonových desek a pro keramické dlažby lepené na izolačních deskách Okaphone.  

Díky svým vynikajícím vlastnostem při zpracování a výhodné charakteristice průběhu tvrdnutí nedochází k vymývání spár. Servoflex F se „nevypaluje“ a spolehlivě tuhne a tvrdne i při nepříznivých teplotách. Servoflex F vykazuje vysokou odolnost proti čistícím prostředkům s obsahem kyselin a proti mechanickému namáhání.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO

sahara, šedá Kiesel, pískově šedá
středně šedá, antracit

Použití BUDE DOPLŇENO interiér a exteriér
na stěnách a podlaze
Šířka spáry   3 až 25mm
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Přidání vody   cca. 5,5 litru / 25kg prášku
cca. 1,1 litru / 5kg prášku
Doba zpracovatelnosti *   cca. 20 minut
Pochozí *   po cca. 2 hodinách
Odolný proti dešti* *   po cca. 1 hodině
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO Xi - dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Překontrolujte povrch obkladu zda je způsobilý pro spárování; je třeba dodržovat předpisy výrobce obkladu. Pro docílení jednotné barevnosti spár je nutno používat vždy materiál ze stejné výrobní šarže. Dříve než se zahájí spárování, musí být lepící malta zcela zaschlá, spáry v obkladu musí být čisté a rovnoměrně hluboké.

Servoflex F smíchejte s čistou vodou a míchejte nejlépe elektrickým mísidlem, dokud nevznikne pastovitá spárovací hmota jednotného barevného tónu neobsahující hrudky. Pro spárování obkladů na stěnách přidáme o něco méně vody, čímž se zvýší tvarová stálost namíchané spárovací hmoty. Spáry nejprve zaplňujeme přejížděním příčnými a pak diagonálními pohyby až se spáry zcela zaplní spárovací hmotou. Ihned, jakmile začne hmota zasychat omývejte obklad houbou s co nejmenším množstvím vody. Dostatečné pevnosti je dosaženo ve chvíli, kdy je spárovací hmotu možno tlakem prstu ještě trochu zatlačit. Případné zbylé šmouhy spárovací hmoty odstraňte z povrchu během cca. 1 hodiny, opět pomocí houby. V mokrém stavu neoprašujte. Již zatuhlé, nezpracované zbytky se nesmějí znovu rozmíchávat. Během tvrdnutí zabraňte ozáření přímým slunečním světlem a průvanu. Čerstvě vyspárované obklady v exteriéru, jakož i nesavé obkladové materiály doporučujeme zakrýt fólií nebo v případě potřeby udržovat vlhké.

Pro zamezení vzniku skvrn dodržujte prosím následující pokyny:

Nízké teploty prodlužují dobu potřebnou pro vytvrzení spárovací hmoty, což může vést ke změně barevného tónu. V důsledku vlhkosti pronikající z podkladu mohou vznikat výkvěty nebo mramorování. Jako účinný prostředek pro dodatečné opravy barevnosti zavadlých spár se v praxi osvědčilo  důkladné vydrhnutí a následné omytí spár velmi zředěným kyselinovým čistícím prostředkem. Spáry je třeba nejprve navlhčit. Při práci na stěnách postupujte odshora dolů, přičemž dbejte na to, aby na podlaze nevznikaly louže. Servoflex F  je výrobek na cementové bázi a není tudíž zcela odolný proti kyselinám a vodě s příliš vysokým obsahem chlóru. 

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Cca. 2,5 kg/m2 při spárování štěrbinových desek 11,5cm x 24cm

Cca. 0,5 kg/m2 při spárování obkladu a dlažby 30cm x 30cm.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme nijak ovlivnit, doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Naše pokyny ani ústní poradenství nemohou zakládat jakékoliv naše právní závazky, ledaže by se jednalo o úmysl nebo hrubou nedbalost.   Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle šedá14097
50 jednotek po 4 x 5kg papírové sáčky šedá14096
42 x 25kg papírové pytle šedá Kiesel 14140
50 jednotek po 4 x 5kg papírové sáčky šedá Kiesel 14141
42 x 25kg papírové pytle středně šedá 14148
50 jednotek po 4 x 5kg papírové sáčky středně šedá 14153
42 x 25kg papírové pytle antracit 14188
50 jednotek po 4 x 5kg papírové sáčky antracit 14187
42 x 25kg papírové pytle sahara 14158
42 x 25kg papírové pytle pískově šedá 14269
50 jednotek po 4 x 5kg papírové sáčky pískově šedá 14267

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

27.05.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.