PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servoflex DMS 1K Plus SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Flexibilní jednosložková těsnící emulze Servoflex DMS 1K Plus SuperTec

Servoflex_DMS1K_Plus_SuperTec.png

 

 

 

  • jako kontaktní izolace pod keramickou dlažbu
  • rychle schnoucí, po 3 hodinách možno provádět další pracovní krok
  • jednosložková emulze bez vláken
  • flexibilní, překlenuje trhliny a difúzně otevřená
  • vysoká vydatnost a tvarová stálost
  • použití v interiéru, exteriéru a pod vodou
  • výrobek má certifikát „Všeobecného použití výrobku ve stavebním díle"
  • vyhovuje požadavkům norem DIN 18351, DIN 18534 a DIN 18535

 


Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Flexibilní, těsnící emulze na bázi cementu pro izolace stavebních konstrukcí proti povrchové a tlakové vodě. Díky své malé tloušťce nabízí Servoflex DMS 1K Plus SuperTec konstrukční výhody a je vhodný jako kontaktní izolace pod keramické obklady a obklady z přírodního kamene v interiéru i exteriéru, na stěnách i na podlaze.

Díky svým vlastnostem funguje Servoflex DMS 1K Plus SuperTec jako tenká separační vrstva a omezuje pnutí v souvrství skladby podlahy nebo obkladu.

 

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec lze používat následujícími způsoby:

1. Stěny a podlahy v místech, na která se vztahují i nevztahují technické stavební předpisy A0, B0, A a B podle PG-AIV-F.

2. Stěny a podlahy podle DIN 18534 (Izolace místností v interiéru) ve třídách namáhání účinky vodou W0-I až W3-I (bez chemických účinků)

3. Podlahové plochy podle DIN 18531 díl 5 (izolace balkónů, lodžií a podloubí)

4. Stěny a podlahy podle DIN 18535 díl 5 (Izolace vodních nádrží a nádob), izolace izolačními materiály zpracovávanými v tekutém stavu v kontaktu s dlaždicemi a deskami AIV-F

Jako podklad jsou vhodné, podle třídy vlhkostního namáhání a třídy namáhání účinky vody například omítky maltové skupiny II + III (DIN 18 550 díl 1+2), beton (DIN 1045), pórobetonové desky (DIN 4166), stěnové dutinové desky z lehkého betonu (DIN 18 148) nebo cementové a anhydritové potěry a potěry z litého asfaltu (DIN 18 560).

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec  splňuje požadavky technických listů Odborného svazu německého obkladačského průmyslu v oblastech „kontaktní izolace“ a „plavecké bazény“. Pokyny v těchto technických listech a pokyny v příručce „Liniové odvodnění“ je nutno dodržovat.

V kombinaci s uvedenými lepícími maltami je k dispozici certifikát číslo P-5182/618/10-MPA BS „Všeobecného použití výrobku ve stavebním díle“ vydaný Zkušebnou stavebních hmot TU Braunschweig.

Ve zkušebním certifikátu jsou uvedeny tyto malty pro lepení do tenkého maltového lože:

Servofix KM-F Plus
ServoStar®2000 Plus Flex

Servoflex-Trio-SuperTec / Servoflex-Trio-schnell-SuperTec

Okapox Designfuge
Servolight
Servoflex K-Plus SuperTec

 

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodou, na stěnách a podlaze
Zatížení tlakovou vodou * BUDE DOPLŇENO po 7 dnech
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO pro stěrkování: cca. 3,9 litru/ 15kg prášku
pro natírání: cca. 4,5 litru / 15kg prášku
Doba zrání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *   cca. 40 minut
Pochozí / pokládka krytiny * BUDE DOPLŇENO po cca. 3 - 4 hodinách
Doba schnutí * BUDE DOPLŇENO cca. 3 hodiny před aplikací další vrstvy
Odolnost proti dešti * BUDE DOPLŇENO po cca. 12 hodinách
GISCODE
BUDE DOPLŇENO ZP1 -  nízký obsah chromátů podle TRGS 613

EMICODE   EC 1Plus R nach GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Suchý a/nebo mokrý podklad musí čistý, nosný, jemně pórovitý a v zásadě rovný v ploše. V případě potřeby se povrch otryská nebo nerovnosti srazí. Díry, hnízda nebo trhliny na povrchu se odstraní ve zvláštním pracovním kroku například pomocí Servocret RS. Drobné prohlubně mohou být díky vysoké tvarové stálosti těsnící emulze přetaženy přímo těsnící emulzí při její aplikaci.

Savé i nesavé podklady v interiéru a exteriéru se opatří základovým nátěrem  Okatmos®UG 30 nebo Okatmos® DSG.

Na starých, nosných obkladech nebo dlažbách bez trhlin a výkvětů aplikujte na očištěný podklad v interiéru i exteriéru základový nátěr Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG a přetáhněte pomocí Servoflex DMS 1K Plus SuperTec.

Betonové podklady v místech pod vodou je třeba pro zlepšení přilnavosti mechanicky zdrsnit, např. opískováním.

Pod dekorační plochy jako například ServoArt®, hlazené omítky nebo nátěry je třeba izolaci Servoflex DMS 1K Plus SuperTec opatřit nezředěným přednátěrem Okatmos®UG 30 a nechat zcela zaschnout.


 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec smíchejte s čistou vodou a míchejte, dokud nezmizí všechny hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Těsnící emulzi nanášejte na povrch ze strany, která je vystavena účinkům vody. V místech, na která se vztahují i nevztahují technické stavební předpisy je potřeba provést nejméně dva pracovní kroky. Například první i druhou vrstvu pomocí zubové stěrky s výškou zubu 6mm. Následně se povrch s vlnkami po zubové stěrce zahladí.

V místech pod vodou lze například první vrstvu izolace provést 4mm zubovou stěrkou a druhou a třetí vrstvu 6mm zubovou stěrkou. Následně se povrch s vlnkami po zubové stěrce zahladí. Dodržení potřebné tloušťky mokrého filmu těsnící emulze kontrolujte přepočtem přes spotřebu materiálu nebo použijte měřící hřebínek podle DIN 18195 příloha 2.

Z důvodu vyloučení vzniku trhlin v rozích a koutech se do první, ještě čerstvé vrstvy, vloží Izolační páska popř. Tvarovky pro vnitřní a vnější rohy, pro utěsnění průchodů potrubí a podlahových vpustí se použije Izolační manžeta pro stěny nebo podlahy. Druhou vrstvou těsnící emulze se pak tyto tvarovky úplně přetáhnou. Styky těsnící pásky musí mít přesah nejméně 5cm. U W0-I až W2-I je přípustná malá šířka příruby ≥ 30mm, pokud nabízí výrobce podlahové vpusti a těsnící manžety ve spojení s těsnící emulzí jako systémového řešení (pouze CM a RM) s certifikátem. Jinak ≥ 50mm.  U WI-3 je nutná šířka přírub ≥ 50mm a při zvýšeném účinku vody ještě větší.

Pomocí Servoflex DMS 1K Plus SuperTec  lze provádět izolace stěn a dna plaveckých bazénů. Hloubka vody v bazénu nesmí překročit 4m. U bazénů s hloubkou do 10m je nutno pro lepení Těsnící pásky a Těsnící manžety včetně spojů používat výrobek Okapox GF-M. Povrch je třeba z důvodu vytvoření přilnavého můstku v ještě  čerstvém stavu opatřit plošným posypem žárově vysušeným křemičitým pískem zrnitosti 0,3 až 0,8mm.

Pro odvodnění podlahy upřednostňujte použití systémů s pevnou a posuvnou přírubou. Servoflex DMS 1K Plus SuperTec naneste v roztíratelné konzistenci na pevnou přírubu a nalepte Těsnící manžetu pro podlahy. Na vhodných hladkých plastových nebo kovových podkladech používejte například Okapox GF-M nebo Oka DK.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO
Zednické košťátko, hladítko, štětec, příslušná zubová stěrka.

Spotřeba platí pro hladké podklady
Spotřeba prášku
Tloušťka mokrého
filmu emulze
Tloušťka zaschlé vrstvy
Počet pracovních kroků

Třída namáhání účinky vody W0-I až W3-I
třída namáhání A0 + B0

min. 2,4 kg/m2
min. 2,2mm
min. 2,0mm
min. 2
Třída namáhání A
min. 2,4 kg/m2
min. 2,2mm
min. 2,0mm
min. 2

Třída namáhání účinky vody W1-B + W2-B
Třída namáhání B

min. 3,0 kg/m2
min. 3,0mm
min. 2,5mm
min. 3

* Je nutno uvažovat s navýšením tloušťky vrstvy emulze v závislosti na vlastnostech podkladu (hrubý / pórovitý) a z důvodu kolísání tloušťky vrstvy při provádění prací. Navýšením tloušťky o alespoň 25% by měla být zajištěna potřebná minimální tloušťka výsledného suchého filmu izolace. 

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svou platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 15kg papírové pytle 12012 4015705120126

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

14.06.2018

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.