PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFLEX DMS 1K schnell SuperTec

 

Flexibilní jednosložková rychleschnoucí izolace
Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec

Servoflex_DMS1_K_schnell_Supertec.png

 

 

 

  • jako kontaktní izolace pod keramickou dlažbu
  • po 2 hodinách lze provádět další pracovní krok
  • rychle vytvrzuje i při nižších teplotách
  • jednosložková, bez vláken
  • rychlé a snadné zpracování
  • flexibilní, překlenuje trhliny a difúzně otevřená
  • vysoká vydatnost
  • použití v interiéru, exteriéru a pod vodou
  • výrobek má certifikát "Všeobecného použití výrobku ve stavebním díle"
  • vyhovuje požadavkům norem DIN 18351, DIN 18534 a DIN 18535

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Flexibilní, rychleschnoucí těsnící emulze na bázi cementu pro izolace stavebních konstrukcí proti povrchové a tlakové vodě. Díky své malé tloušťce nabízí Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec konstrukční výhody v novostavbách i starých objektech a je vhodný jako kontaktní izolace pod keramické obklady a obklady z přírodního kamene v interiéru i exteriéru, na stěnách i na podlaze.

Díky svým vlastnostem funguje Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec jako tenká separační vrstva a omezuje pnutí v souvrství skladby podlahy nebo obkladu.

Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec lze používat následujícími způsoby:

1. Stěny a podlahy v místech, na která se vztahují i nevztahují technické stavební předpisy A0, B0, A a B podle PG-AIV-F.

2. Stěny a podlahy podle DIN 18534 (Izolace místností v interiéru) ve třídách namáhání účinky vodou W0-I až W3-I (bez chemických účinků)

3. Podlahové plochy podle DIN 18531 díl 5 (izolace balkónů, lodžií a podloubí)

4. Stěny a podlahy podle DIN 18535 díl 5 (Izolace vodních nádrží a nádob), izolace izolačními materiály zpracovávanými v tekutém stavu v kontaktu s dlaždicemi a deskami AIV-F

Jako podklad jsou vhodné, podle třídy vlhkostního namáhání a třídy namáhání účinky vody například omítky maltové skupiny II + III (DIN 18 550 díl 1+2), beton (DIN 1045), pórobetonové desky (DIN 4166), stěnové dutinové desky z lehkého betonu (DIN 18 148) nebo cementové a anhydritové potěry a potěry z litého asfaltu (DIN 18 560).

Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec  splňuje požadavky technických listů Odborného svazu německého obkladačského průmyslu v oblastech „kontaktní izolace“ a „plavecké bazény“. Pokyny v těchto technických listech a pokyny v příručce „Liniové odvodnění“ je nutno dodržovat.

V kombinaci s uvedenými lepícími maltami je k dispozici certifikát číslo P-5096/2096-MPA BS „Všeobecného použití výrobku ve stavebním díle“ vydaný Zkušebnou stavebních hmot TU Braunschweig.

Ve zkušebním certifikátu jsou uvedeny tyto malty pro lepení do tenkého maltového lože:

ServoStar®2000 Plus Flex

Servoflex-Trio-SuperTec

ServoStar® 4000 Flex

Servoflex K-Plus SuperTec    

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér a pod vodou
na stěnách a podlaze
Zatížení tlakovou vodou* BUDE DOPLŇENO po  3 dnech
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO pro stěrkování: cca. 3,5 litru/ 15kg prášku
pro natírání: cca. 4,5 litru / 15kg prášku
Doba zrání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *   cca. 30 minut
Pochozí / pokládka krytiny * BUDE DOPLŇENO po cca. 2 hodinách
Doba schnutí * BUDE DOPLŇENO cca. 2 hodiny před aplikací další vrstvy
Odolnost proti dešti * BUDE DOPLŇENO po cca. 8 hodinách
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP1 - nízký obsah chromátů podle TRGS 613
EMICODE   EC 1Plus R
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Suchý a/nebo mokrý podklad musí čistý, nosný, jemně pórovitý a v zásadě rovný v ploše. V případě potřeby se povrch otryská nebo nerovnosti srazí. Díry, hnízda nebo trhliny na povrchu se odstraní ve zvláštním pracovním kroku například pomocí Servocret RS.

Savé i nesavé podklady v interiéru a exteriéru se opatří základovým nátěrem  Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG.

Na starých, nosných obkladech nebo dlažbách bez trhlin a výkvětů aplikujte na očištěný podklad v interiéru i exteriéru základový nátěr Okatmos® UG 30 nebo Okatmos® DSG a přetáhněte pomocí Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec.

Betonové podklady v místech pod vodou je třeba pro zlepšení přilnavosti mechanicky zdrsnit, např. opískováním.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
 

Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec smíchejte s čistou vodou a míchejte, dokud nezmizí všechny hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Těsnící emulzi nanášejte na povrch ze strany, která je vystavena účinkům vody. V místech, na která se vztahují i nevztahují technické stavební předpisy je potřeba provést nejméně dva pracovní kroky. Například první i druhou vrstvu pomocí zubové stěrky s výškou zubu 6mm. Následně se povrch s vlnkami po zubové stěrce zahladí.

V místech pod vodou lze například první vrstvu izolace provést 4mm zubovou stěrkou a druhou a třetí vrstvu 6mm zubovou stěrkou. Následně se povrch s vlnkami po zubové stěrce zahladí. Dodržení potřebné tloušťky mokrého filmu těsnící emulze kontrolujte přepočtem přes spotřebu materiálu nebo použijte měřící hřebínek podle DIN 18195 příloha 2.

Z důvodu vyloučení vzniku trhlin v rozích a koutech se do první, ještě čerstvé vrstvy vloží Izolační páska Kiesel Dichtband popř. Tvarovky pro vnitřní a vnější rohy Kiesel Innenecke/Aussenecke, pro utěsnění průchodů potrubí a podlahových vpustí se použije Kiesel Dichtmanschette - Izolační manžeta pro stěny nebo podlahy. Druhou vrstvou těsnící emulze se pak tyto tvarovky úplně přetáhnou. Styky těsnící pásky musí mít přesah nejméně 5 cm. U W0-IW2-I je přípustná menší šířka příruby ≥ 30 mm, pokud výrobce nabízí podlahové vpusti a těsnící manžety ve spojení s těsnící emulzí jako systémového řešení (pouze CM a RM) s certifikátem. Jinak ≥ 50 mm.  U WI-3 je nutná šířka přírub ≥ 50 mm a při zvýšeném účinku vody ještě větší.

Pro odvodnění podlahy upřednostňujte použití systémů s pevnou a posuvnou přírubou. Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec naneste v roztíratelné konzistenci na pevnou přírubu a nalepte Těsnící manžetu pro podlahy. Na vhodných hladkých plastových nebo kovových podkladech používejte například Okapox GF-M nebo Oka DK.


 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO
Zednické košťátko, hladítko, štětec, příslušná zubová stěrka.

Spotřeba platí pro hladké podklady
Spotřeba prášku
Tloušťka mokrého filmu emulze
Tloušťka zaschlé vrstvy
Počet pracovních kroků

Třída namáhání účinky vody W0-I až W3-I
třída namáhání A0 + B0

min. 2,8 kg/m2
min. 2,2 mm
min. 2,0 mm
min. 2
Třída namáhání A
min. 2,8 kg/m2
min. 2,2 mm
min. 2,0 mm
min. 2

Třída namáhání účinky vody W1-B
Třída namáhání B

min. 3,5 kg/m2
min. 3,0 mm
min. 2,5 mm
min. 3

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svou platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
54 x 15kg papírové pytle 12010 4015705120102

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

15.08.2017/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.