PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOFIX USP

 

Univerzální stěrková hmota
Servofix USP

Servofix USP

 

 

 

  • samonivelační
  • tloušťka stěrkové vrstvy do 10 mm
    (při nastavení křemičitým pískem až 20 mm)
  • vhodná pod vícevrstvé hotové parkety

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Univerzální, dobře se rozlévající stěrková hmota s velmi nízkými emisemi na bázi cementu s přísadou polymerů vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů připravených k pokládce elastických a textilních podlahových krytin a vícevrstvých hotových parket v kombinaci s lepidly Bakit EK neu nebo Bakit FPK do tloušťky vrstvy stěrky 10mm. Servofix USP lze použít také pro stěrkování potěrů z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 a vhodných, dobře upevněných dřevotřískových a OSB desek. V těchto případech je maximální tloušťka stěrkové vrstvy 5mm.

Servofix USP nelze použít jako pochozí vrstvu podlahy.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO

1 až 10mm (při nastavení křemičitým pískem až 20mm)
na potěrech z litého asfaltu a dřevotřískových a OSB deskách max. 5mm
pod parkety nejméně 2mm

Množství křemičitého písku
 

od tl. stěrkové vrstvy 10mm 8kg
na 25kg prášku (zrnitost 0,6 až 1,2mm)

Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529) BUDE DOPLŇENO vhodná od tloušťky
stěrkové vrstvy 1 mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca. 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy
Množství vody BUDE DOPLŇENO cca. 6,5l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 30 minut
Pochozí po * BUDE DOPLŇENO cca. 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO
krytina tloušťka stěrky po cca.
elastické a textilní 1 - 10 mm 1 dni
  10 - 20 mm 2 dnech
parkety 2 - 5 mm 2 dnech
  5 - 7 mm 3 dnech
  7 - 10 mm 5 dnech
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodná
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 6 měsíců

 

* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, DIN 18 356 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technického listu TKB 8.

Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky Okamul HD 11, Okatmos® EG 20, Okatmos®  DSG nebo Okamul PU-V schnell. Musí být zajištěna systémová skladba použitých produktů.


Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servofix USP smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte.

Nanášejte hladkou lžicí nebo hladítkem. Při velkých rozdílech v tloušťce stěrkové vrstvy a na podkladech z litého asfaltu se stěrková hmota zušlechtí přidáním 1kg Okamulu 71 na 25kg prášku a množství přidávané vody se odpovídajícím způsobem sníží.

Případné další stěrkové vrstvy je třeba provádět technologií „mokré do mokrého“ ihned, jakmile je předchozí vrstva pochozí. Jinak je třeba provést nový základový nátěr výrobky Okamul HD 11 nebo Okatmos®  EG 20 zředěnými vodou v poměru 1 : 3.

Během schnutí zamezte přímému slunečnímu záření a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25kg papírové pytle 42014 4015705420141

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

10.11. 2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.