PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOFIX KM-F Plus

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Flexibilní cementová lepící malta
Servofix KM-F Plus

Servofix_KMF_Plus.png

 

 

 

  • zkoušeno podle EN 12 004, C2 TE
  • nízká spotřeba produktu
  • vhodné na podlahové vytápění
  • v interiéru možno použít také pro jemnou kameninu
  • použití v interiéru i exteriéru
  • flexibilní

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Flexibilní, tvarové stálé cementové lepidlo, s přísadou polymerů, určené pro lepení do tenkého maltového lože podle normy EN 12 004 C2 TE. Vhodné pro lepení keramických dlaždic a desek, jemné kameniny, dřevotřískových desek, podlahových kabřincových desek a dlaždic na nosné podklady jako např. monolitický beton (starý nejméně 6 měsíců), sádrovláknité a sádrokartonové desky, vytápěné potěry (při dodržení příslušných norem a technických listů) a na cementové a vápeno-cementové omítky.

Pro kombinaci s níže uvedenými izolacemi byly pro výrobek vydány Úřední zkušebnou materiálů Braunschweig certifikáty vhodnosti pro všeobecné použití ve stavebním díle.

Čísla zkušebních protokolů:

Okamul DF: P-AB 044-03

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec: P-AB 045-03.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér * *
na stěnách i podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO max. 5mm (jako vyrovnávací vrstva)
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství záměsové vody BUDE DOPLŇENO

8,0l na 25kg prášku
1,6l na 5kg prášku

Doba zpracování* BUDE DOPLŇENO cca. 2 hodiny
Doba pro položení obkladu *   cca. 30 minut
Pochozí   po 24 hodinách
Spárovatelný *   po 24 hodinách
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu v originálních uzavřených nádobách,
skladovatelnost 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je odpovídajícím způsobem prodlužují.
* *   při použití v exteriéru je potřeba při lepení důsledně dbát na to, aby nevznikala dutá místa v lepidlovém loži (buttering – floating)

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzrálý, čistý, nosný a tvarově stálý.

V interiéru se savé podklady nejprve natřou přednátěrem Okamul GG nebo Okatmos® UG 30, anhydritové potěry nechte pak nejméně 24 hodin schnout. Nesavé podklady opatřete přednátěrem Okatmos® UG 30. Při aplikaci v exteriéru na minerálních podkladech natáhněte nejprve na podklad kontaktní vrstvu lepidla a nechte jí zavadnout.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servofix KM-F Plus smíchejte s čistou vodou na hladkou hmotu bez hrudek.

Na podklad nanášejte zubovou stěrkou s odpovídající velikostí zubu (viz tabulka). Lepené prvky uložte během asi 30 minut do lepidlového lože a přitlačte. Podle savosti podkladu a lepeného materiálu je korekce polohy nalepených prvků možná ještě přibližně 25 minut.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba (DIN 18 157 díl 1)
BUDE DOPLŇENO

Rozměr delší strany obkladu
Velikost zubu zubové stěrky
Spotřeba (prášku)
do 50 mm
3 mm (TKB C3)
cca. 1,2 kg/m2
51 – 108 mm
4 mm (TKB C1)
cca.1,5 kg/m2
109 – 200 mm
6 mm (TKB C2)
cca.2,3 kg/m2
přes 200 mm
nejméně 8 mm
(TKB C4 a větší)
cca.2,8 kg/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
42 x 25 kg papírové pytle 13009 4015705130095
50 jednotek po 4 x 5kg 13003 4015705130033

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Stav
BUDE DOPLŇENO

07.05.2015/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.