PRODUKTY / Obklady a dlažba / Servofix HBF SuperTec

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Rychle tvrdnoucí spárovací hmota pro vysoká namáhání
Servofix HBF SuperTec

Servofix_HBF_SuperTec.png

 

 

 

  • vysoká mechanická zatížitelnost a odolnost proti oděru
  • nepropustná struktura malty- díky použití technologie SuperTec
  • odolná proti účinkům posypových solí podle normy Ö-Norm B 3303
  • zvýšená odolnost proti kyselinám a louhům
  • vysoká odolnost při vysokotlakém čištění
  • bezpečně zpracovatelná i při nižších teplotách
  • použití v interiéru i exteriéru

Vlastnosti a použitíBUDE DOPLŇENO
Rychle tvrdnoucí, vysokopevnostní spárovací hmota na bázi cementu pro šířku spár 3 až 15 mm. Díky použité technologii SuperTec má tato cementová spárovací hmota mimořádné parametry mechanické zatížitelnosti a odolnosti proti oděru. Zvláště vybrané cementy zaručují ve srovnání s běžnými spárovacími hmotami na bázi cementu značně zvýšenou odolnost proti chemickým čisticím prostředkům. 

Servofix HBF SuperTec je vhodný pro spárování keramických obkladů jako jemná kamenina, kamenina, cihelné obklady, cihelné pásky atd. na tvarově stálých podkladech v interiéru i exteriéru,a to zvláště na mechanicky velmi namáhaných místech, jako jsou např. kuchyně, dílny, myčky, plavecké bazény a jiné průmyslové aplikace, a na balkónech a terasách. Díky znamenitým vlastnostem při zpracování a výbornému průběhu procesu tvrdnutí nedochází k vymývání spár.

Servofix HBF SuperTec bezpečně vytvrzuje i při nižších teplotách.  

Vhodný pro kontakt s potravinami i pitnou vodou.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, exteriér na stěně a podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO 3 až 15mm
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní stálost BUDE DOPLŇENO -20°C až +80°C
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO 5,0l na 25kg prášku
Doba zpracovatelnosti *   ca. 60 minut
Pochozí * BUDE DOPLŇENO po ca. 2 hodinách
Chemicky zatížitelný * BUDE DOPLŇENO po 14 dnech
Mechanicky zatížitelný *   po 7 dnech
Odolný proti dešti * BUDE DOPLŇENO po 3 hodinách
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost ca. 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Chemická odolnost proti kyselinám
BUDE DOPLŇENO

Kyselina
Kyselina mravenčí <= 3% podmíněně odolný
Kyselina octová <= 2% odolný
Kyselina octová <= 5% podmíněně odolný
Kyselina mléčná <= 5% podmíněně odolný
Kyselina solná <= 2% podmíněně odolný
Kyselina sírová <= 2% není odolný
Kyselina vinná <= 5% podmíněně odolný
Kyselina citrónová <= 2% odolný
Kyselina citrónová <= 5% podmíněně odolný
Kyselina fosforečná <= 2% odolný
Kyselina fosforečná <= 5% podmíněně odolný

 

Chemická odolnost proti louhům a olejům
BUDE DOPLŇENO

Louhy
Čpavek <= 25% odolný
Hydroxid vápenatý <= 10% odolný
Louh draselný <= 10% odolný
Louh sodný <= 10% odolný
Oleje
Topný olej odolný
Hydraulický olej odolný
Motorový olej odolný
Jedlý olej odolný
Rozpouštědla
Aceton odolný
Etanol odolný
Isopropanol odolný
Xylol odolný

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Zkontrolujte, zda je povrch obkladu připraven pro spárování. Dodržujte veškeré pokyny výrobce obkladu. Pro dosažení stejnoměrné barevnosti spár je třeba používat spárovací hmotu ze stejné výrobní šarže. Před začátkem spárování musí být lepidlová malta zcela zatvrdlá a suchá. Spáry musejí být čisté a rovnoměrně hluboké.

Servofix HBF SuperTec rozmíchejte ve vodě na homogenní pastovitou hmotu bez hrudek.  Pro spárovaní obkladů na stěnách zvyšte tvarovou stálost spárovací hmoty snížením množství záměsové vody. Spáry zaplňujte nejprve tahy v příčném a následně v úhlopříčném směru. Spáry musí být spárovací hmotou zcela vyplněny.  V případě potřeby postup ještě před zaschnutím Servofixu HBF SuperTec na povrchu obkladu zopakujte. Ihned po začátku zasychání povrch navlhčete houbičkou. Používejte při tom co možná nejméně vody. Dostatečné pevnosti je dosaženo, když lze spárovací hmotu tlakem prstu ještě částečně stlačit.  Případné čmouhy spárovací hmoty lze z povrchu obkladu smýt houbou ještě po dobu asi 2 hodin. Zbytky zatuhlé spárovací hmoty již znovu nerozmíchávejte. Během schnutí zabraňte přímému slunečnímu záření a průvanu.

Zamezení vzniku skvrn

Nezapomeňte, že nízké teploty prodlužují dobu potřebnou pro vytvrdnutí spárovací hmoty, což může vést ke změnám barevného tónu. V důsledku vlhkosti podkladu může také docházet ke vzniku výkvětů nebo mramorování.

      

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
2,5 kg/m2 při spárování kabřincových desek 11,5 x 24 cm
0,8 kg/m2 při spárování obkladu 20 x 20 cm, spotřeba je ovlivněna šířkou spáry

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

UpozorněníBUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny.

Při použití čistících prostředků s obsahem kyseliny je třeba dodržovat návod na použití dodaný jejich výrobcem. Zvláště je třeba věnovat pozornost správnému poměru ředění s vodou,

době působení, úvodnímu navlhčení podkladu a následné neutralizaci čistou vodou.

Při čištění tlakovou vodou lze používat tlak do 100 barů, v přiměřené míře doporučujeme používat plošného čištění.

Při udržovacím čištění přednostně používejte neutrální a alkalické čistící prostředky. Při trvalém chemickém namáhání vyšším, než jsou hodnoty uvedené v tabulce chemické odolnosti,  je třeba použít dvousložkovou epoxidovou spárovací a lepící maltu Okapox F/K.

Pro zajištění optimální hydratace spárovací malty je třeba zajistit dostatečnou vlhkost. Doporučujeme čerstvě vyspárované obklady v exteriéru a nesavé obkladové materiály zakrýt fólií nebo je opakovaně vlhčit. Spárovací hmotu je třeba až do jejího úplného vytvrdnutí chránit před mrazem.

Zbarvení spárovací hmoty je závislé na vlastnostech okrajů obkladového materiálu, klimatu v místnosti, působení vlhkosti a na vlastnostech podkladu. Zbarvení nemá žádný vliv na kvalitu a správnou funkci spárovací hmoty a není garantováno zárukou výrobce.

Před zahájením spárování se přesvědčte, že povrch obkladu je pro spárování vhodný. U drsných a velmi savých povrchů může být potřeba provést dodatečné vyspravení spár.

Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě, doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25 kg papírové pytle 14362 mittel grau středně šedá
42 x 25 kg papírové pytle 14366 kiesel grau kiesel tmavá šedá

 

StavBUDE DOPLŇENO
04.04.2014/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.