PRODUKTY / Podlahy a parkety / SERVOFIX F 210

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Univerzální stěrková hmota
Servofix F 210

Servofix F 210

 

 

 

  • samonivelační
  • tloušťka vrstvy 2 – 20 mm
  • čerpatelný

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Univerzální stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů připravených k pokládce podlahové krytiny při tloušťce stěrkové vrstvy 2 – 20 mm.
Servofix F 210 nelze použít jako pochozí vrstvu podlahy.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO 2 – 20 mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO ca. 1,4 kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodná
Zatížitelnost pojezdem
kolečkovými židlemi
(podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 2 mm
Množství vody BUDE DOPLŇENO 5,0 l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO ca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO ca. 20 minut
Pochozí po * BUDE DOPLŇENO ca. 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO po ca. 24 hodinách
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost ca. 6 měs.
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být trvale suchý, nosný a připraven podle současného stavu úrovně techniky. Anhydritové podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB.
Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy provést první nátěr výrobky Okamul HD 11, Okatmos® EG 20 nebo Okapox GF. Musí být zajištěno použití systémových produktů.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Servofix F 210 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min., dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte.
Nanášejte hladkou lžicí nebo hladítkem. Při aplikaci na podklad z litého asfaltu IC 10 (do tloušťky stěrkové vrstvy 5mm) se stěrková hmota zušlechtí přidáním 1kg Okamulu 71 na 25kg prášku. Množství přidávané vody se odpovídajícím způsobem sníží.
Případné další stěrkové vrstvy je třeba provádět technologií „mokré do mokrého“ ihned jakmile je předchozí vrstva pochozí, jinak je třeba provést nový základní nátěr výrobkem Okatmos® EG 20 zředěnými vodou v poměru 1 : 3.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Vydáním tohoto technického listu pozbývají předešlé technické listy platnost.
Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 42026

 

Stav
BUDE DOPLŇENO
Wbg. 4/04- 27.1.2012

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.