PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOCRET RS


 

Reparační stěrka a vyrovnávací malta
Servocret RS

Servocret RS

 

 
 • pro vyrovnávací a spádové stěrky v interiéru, exteriéru a pod vodou
 • vysoká tvarová stálost, pro stěny i podlahu
 • vhodná pro vyrovnání nerovností v tloušťce vrstvy do 50 mm
 • použití pod keramické obklady a přírodní kámen
 • pro opravy betonu a cementových omítek
 • následná pokládka krytiny možná za krátkou dobu

Vlastnosti a použití

Tvarově stálá reparační a vyrovnávací stěrka na bázi cementu s přísadou zušlechťujících polymerů - vhodná pro použití v interiéru i v exteriéru. Používá se pro výplně děr a odlomených míst na schodišťových stupních, podestách, na cementových i anhydritových potěrech, na betonových stěnách a cementových omítkách, stropech, základech a sloupech z hrubého betonu a na balkónech pod keramickou dlažbu a přírodní kámen. Tuto stěrku lze rovněž použít pro vyrovnávání nerovností na stěnách, s cementovou nebo vápeno-cementovou omítkou, na zdivu a betonu (kromě pórobetonu).

Servocret RS na podkladu bezpečně drží, je rychletvrdnoucí, odolný proti vodě, povětrnostním vlivům a mrazu. Po vytvrzení vykazuje vysokou pevnost v tlaku.

 

Technické údaje

Barva šedá
Použití interiér, exteriér a pod vodou
Tloušťka vrstvy 2 mm – 50 mm
Teplota zpracování +5°C až +25°C (teplota podkladu)
Množství vody cca. 3,5l na 25kg prášku
Doba zpracovatelnosti * cca. 30 minut
Pochozí / pokládka krytiny * po cca. 60 minutách
Plně zatížitelný * po cca. 24 hodinách
Označení podle GefStoffV Xi dráždivý
GISCODE ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
Skladování v suchu, skladovatelnost 6 měs.
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, zbavený zbytků bednícího oleje a nosný. Savé podklady v interiéru je třeba nejprve opatřit přednátěrem Okamul GG nebo Okatmos®UG 30. Nesavé podklady je třeba natřít přednátěrem Okatmos®UG 30 nebo Okamul PU-V schnell. V exteriéru je třeba podklad nejprve opatřit základovým nátěrem Okatmos®UG 30 nebo Okamul 71 zředěným vodou v poměru 1:10 a nechat uschnout. Kontaktní vrstvu nanášejte jako škrábanou stěrku a ihned po jejím provedení pokračujte s nanášením vlastní stěrky.

 

Zpracování

Servocret RS smíchejte s vodou a pomocí elektrického míchadla při otáčkách max. 600ot./min míchejte, dokud nezmizí všechny hrudky. Nanášejte, stahujte a formujte pomocí stěrky nebo zednické lžíce. V případě potřeby upravte povrch nanesené hmoty pomocí navlhčené houby. Po vytvrzení se Servocret RS může v interiéru ještě přestěrkovat stěrkovými hmotami Servofix nebo Servoplan, nebo se přímo na vytvrzený povrch může položit keramická či kamenná dlažba.

Čerstvou stěrku chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem a při vyšších teplotách jí zakryjte polyetylenovou fólií.    

 

Spotřeba

cca. 1,6kg/m2 na 1 mm tloušťky.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25kg papírové pytle 11026

 

Stav

19.10.09 lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.