PRODUKTY / Obklady a dlažba / SERVOART

 

Dekorační stěrka na stěny ServoArt

ServoArt.png

 

 

 

 • pro použití v koupelnách, wellness centrech apod.
 • na bázi cementu
 • vytváří povrchovou úpravu stěn a stropů
 • vysoká vydatnost
 • možnost přibarvení práškovým pigmentem ServoArt®
 • bezpečně zpracovatelná

Vlastnosti a použití

Bílá, dekorační, tvarově stálá dekorační stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů s vysokou vydatností pro použití na stěnách a stropech v interiéru. Přidáním barevných pigmentů lze zhotovit kreativní povrchové úpravy stěn a stropů ve vstupních a výstavních halách, wellness centrech, veřejných budovách, prodejních prostorách i v soukromých bytech. ServoArt® je vhodná pro nanášení v tloušťce do 5mm v jednom pracovním kroku. Díky vysokému podílu zušlechťujících polymerových přísad ServoArt® bezpečně přilne na tvarově stálé podklady jako beton, cementová a vápeno-cementová omítka, sádrová omítka a sádrové stěnové desky, zdivo, sádrokartonové a sádrovláknité desky.

 

Technické údaje

Barva bílá
Použití Interiér, na stěny a stropy
Tloušťka vrstvy do 5mm
Spotřeba

cca. 1,1kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
cca. 20-30g/m2 finální povrch
ServoArt® - Oberflächenfinish

Teplota zpracování +5°C až +25° C (teplota podkladu)
Množství přidávané vody cca. 32 – 40% (cca. 4,2 – 5,4l na 13,5kg prášku)
podle techniky nanášení
Doba zrání cca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *   cca. 3 hodiny
Brousitelný *   po cca. 5 hod., případně po zaschnutí
GISCODE ZP1 nízký obsah chromátů podle TRGS 613
Skladovatelnost skladovat v suchu, cca. 12 měsíců
*

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, nosný a zbavený prachu, nečistot a ostatních látek zabraňujících dobrému přilnutí k povrchu. Podklad vždy opatříme přednátěrem nezředěným Okatmos®UG 30.

Před nanesením základní vrstvy vyrovnejte nerovnosti. Při tloušťce vyrovnávací vrstvy do 5mm lze k vyrovnání použít stěrku ServoArt®. Při tloušťce vrstvy do 25mm proveďte vyrovnání rychleschnoucí hladkou stěrkovou hmotou ServoFine F 333. Větší nerovnosti pak vyrovnávejte pomocí stěrkových hmot Servocret RS, Servocret RS-N nebo Servocret WSM Plus a nechte zaschnout. Pro zamezení vzniku trhlinek u sádrokartonových a dalších konstrukcí stavěných suchým procesem používejte příslušné pásky určené pro překlenutí spár následně přestěrkované pomocí Servofine F 333. Alternativně lze celoplošně zapracovat separační tkaninu Kiesel Entkopplungsgewebe. Na tvrdých pěnových deskách s cementovým povrchem, cemento-vláknitých deskách a separační tkanině Kiesel Entkopplungsgewebe proveďte celoplošné přestěrkování pomocí rychleschnoucí stěrky Servoflex K-Schnell

 

Zpracování

ServoArt® smícháme s čistou vodou a pomocí elektrického mísidla při rychlosti 600ot. za minutu připravíme homogenní hmotu neobsahující hrudky. Po cca. pěti minutách zrání znovu promícháme.

Pokud se ServoArt® přibarvuje pigmentem, přimícháme nejprve pigment do záměsové vody a následně rozmícháme podle výše uvedených pokynů.

Množství barevného pigmentu se řídí podle barevného tónu ve vzorníku ServoArt® a je uvedeno v množství potřebném pro rozmíchání 13,5kg prášku.

U aktuálně vyráběných standardních barevných tónů je třeba do záměsové vody vždy přimíchávat základní pigment Colorant TW a následně barevný pigment v trojnásobném množství vůči základnímu pigmentu.

Pro zajištění rovnoměrného probarvení větších, souvislých ploch se doporučuje smíchat najednou celé potřebné množství záměsové vody s pigmentem. Aby nebyla vidět místa, kde se jednotlivé pracovní kroky napojují, používejte materiál ze stejné výrobní šarže zpracovávaný stejným řemeslníkem a pracovní kroky provádějte v co možná nejkratším časovém odstupu.

První vrstvu stěrky ServoArt® naneste v požadovaném barevném tónu před uplynutím doby zpracovatelnosti (cca. 3 hodiny) nerezovým nebo benátským hladítkem (trapézový tvar hladítka) v tloušťce cca. 2mm v celé ploše. Po zavadnutí nastěrkované vrstvy (po cca. 3 hodinách při teplotě 20ºC, závisí také na savosti podkladu) navlhčete povrch tlakovým rozprašovačem a/nebo rovnoměrně otřete vlhkou houbičkou, aby se zarovnaly hroty a prohlubně na povrchu stěrky (případně znovu vyhlaďte hladítkem).

Po řádném proschnutí stěrkové vrstvy, nejdříve po 5 hodinách, povrch v případě potřeby přebrousíme ručně pomocí brusného špalíčku brusným papírem zrnitosti 120 až 180 nebo pomocí excentrické brusky a oprášíme košťátkem. V případě potřeby můžeme znovu přestěrkovat.

Druhá i případná třetí vrstva (podle povrchového efektu) se provádí pomocí strukturovacího nářadí jako např. benátské hladítko nejdříve po pěti hodinách. Bezprostředně před zahájením práce navlhčete povrch stěrky rozprašovačem nebo houbičkou. Opticky související plochy musí provádět stejná osoba. Po dokončení se po dostatečném zatvrdnutí povrch vyleští nebo jemně přebrousí.  Po úplném proschnutí se provede povrchová ochrana pomocí vhodné impregnace, která nezpůsobuje zvýrazňování barevnosti. Vhodné jsou např. výrobky Fleckstop W od firmy Lithofin nebo leštitelný ServoArt®-Oberflächenfinish, Jako alternativu k ServoArt®-Oberflächenfinish lze v místech s nutností průběžného čištění (například v blízkosti umyvadel) použít pro ochranu povrchu výrobek Jaeger 670 Kronen® Aqua Parkettsiegel.

Po dostatečném zaschnutí vyleštíme bílým leštícím padem, hadrem nebo nerezovým hladítkem.

Plochy sousedící se stěrkovanými oblastmi ochraňte přelepením páskou.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Důležité upozornění

Barevný tón dekoračních ploch vytvořených na stěnách a stropech se liší v závislosti na požadovaném povrchovém efektu.

V každém případě doporučujeme provést dostatečně velký vzorek přímo řemeslníkem, který bude následně realizovat práce na stavbě a tento vzorek nechat posoudit a schválit investorem. To platí zejména před prováděním velkých ploch.

Vzhledem k tomu, že provádění dekoračních stěrek vyžaduje značnou řemeslnou zručnost a detailní znalost materiálu, doporučujeme Vám zúčastnit se našich workshopů zaměřených na zpracování dekorační stěrky ServoArt®, které naše firma organizuje.

U světlých barevných tónů vzniká při použití nerezového hladítka žádaný dekorační kovový nádech, který je však možno použitím tvrdého plastového hladítka eliminovat. Dbejte na nanášení rovnoměrně silně vrstvy stěrky.

Dekorační úpravy stěn ServoArt® je možné aplikovat v suchých prostorách, jakož i na toaletách a v koupelnách. ServoArt® nedoporučujeme používat ve sprchách a podobných v místech s přímým ostřikem vodou.Balení

Balení číslo výrobku EAN
72 jednotek po 13,5kg papírové pytle 15115 bílá 4015705151151
pigment Carraweiß 15150 Colorant TW 4015705151502
barevný pigment sienna 15001 Siena 4015705150017
barevný pigment meruňka 15002 Meruňka 4015705150024
barevný pigment Jade 15003 Jade 4015705150031
barevný pigment benátská červeň 15004 Benát. červeň 4015705150048
barevný pigment antracit 15005 Antracit 4015705150055
barevný pigment cementově šedá 15006 Cem. šedá 4015705150062
barevný pigment ultramarin 15007 Ultramarin 4015705150079
barevný pigment fjordblau 15008 Fjordblau 4015705150086
barevný pigment pískovcový okr 15009 Pískov. okr 4015705150093
barevný pigment cappuccino 15016 Cappucino 4015705150161
barevný pigment parková zeleň 15017 Parková zeleň 4015705150178
barevný pigment citón
15018 Citrón 4015705150185
barevný pigment ostružina 15019 Ostružina 4015705150192
barevný pigment royal 15020 Royal 4015705150208
     
Tekuté barevné pigmenty    
barevný pigment dým 15151 Dým 4015705151519
barevný pigment zimní šedá 15152 Zimní šedá 4015705151526
barevný pigment močálově šedá 15153 Močál. šedá 4015705151533
barevný pigment bahenní
15154 Bahenní 4015705151540
barevný pigment nude 15155 Nude 4015705151557
barevný pigment lískový ořech 15156 Lískový ořech 4015705151564
barevný pigment pískovec 15157 Pískovec 4015705151571
barevný pigment pískově šedá 15158 Pískově šedá 4015705151588
barevný pigment marone 15159 Marone 4015705151595

 

Stav

22.01.2016/lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.