PRODUKTY / Podlahy a parkety / Okatmos STAR 100 Plus L

 

Okatmos® star 100 Plus - L
Víceúčelové vodivé lepidlo


 

 

 

 • vodivé podle normy DIN 13415
 • univerzální použití
 • velmi dobře zpracovatelné
 • hygienizující
 • velmi nízké emise
Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkými emisemi pro vodivé lepení textilních podlahových krytin (kromě netkaných textilií), homogenních a heterogenních PVC krytin v rolích i čtvercích, linolea jakož i gumových podlahových krytin do tloušťky 4,0mm v rolích i čtvercích. Lepidlo není vhodné pro lepení speciálních a zvláštních podlahových krytin. Okatmos® star 100 Plus - L přispívá díky svým hygienizujícím účinkům k zabránění vzniku pachů.

 

Technické údaje

Barva krémově bílá
Použití interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
 vhodné (podle DIN EN 12 529)
Minimální teplota podlahy +15°C
Doba odvětrání *  

 cca. 10 - 30 minut

Doba pro uložení krytiny *   cca. 40 minut
Zatížitelný *   po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po cca. 72 hodinách
Vodivý odpor   < 3 x 105 Ohm (podle DIN EN13415)
Označení podle GefStoff   nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE D 1 podle TRGS 610
EMICODE EC 1Plus podle GEV
Skladování chránit před mrazem, skladovatelnost cca.12 měsíců
* doba schnutí je vztažena k 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je příslušným způsobem prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB (Posuzování a příprava podkladů) a technického listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy opatřete podklad vhodným základovým nátěrem nebo přednátěrem a vystěrkujte příslušnými výrobky ze sortimentu Kiesel. Na připraveném podkladu pak lze podle požadavků, popř. jako doplňkovou vrstvu, provést příčnou vodivou vrstvu pomocí výrobku Okamul HD 11-L.

Je nutno dodržovat údaje uvedené v technických listech všech použitých výrobků. Zhotovení systému pro svedení elektrického náboje je třeba zajistit u dodavatele podlahové krytiny

V celé skladbě souvrství musí být použity systémové výrobky.


 

Zpracování

Okatmos® star 100 Plus - L před použitím řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Při načnutí nového balení lepidla vždy použijte přibalenou novou zubovou stěrku. Tím je zajištěno nanesení rovnoměrně silné vrstvy lepidla a dostatečná vodivost.

Na každých 30 m2 podlahové plochy vložte do lepidlového lože alespoň 1m dlouhý měděný pásek a propojte ho s uzemňovacím místem nebo položte měděné pásky podélně uprostřed pod každou řadou čtverců nebo pásů podlahové krytiny od stěny ke stěně a všechny takto položené pásky pak ve vzdálenosti cca. 30 cm od stěny navzájem příčně propojte a připojte k uzemňovacímu místu. Připojení měděných pásků k uzemňovacímu místu musí provést odborná elektrikářská firma v souladu s předpisy VDE.  

V závislosti na klimatu v místnosti, tloušťce vrstvy lepidla a savosti podkladu podlahovou krytinu vložte do lepidlového lože a pečlivě po celé ploše natlačte. Dbejte na to, aby pod krytinou nezůstávaly vzduchové bubliny. Lepidlo nanášejte pouze na takovou plochu, na které stihnete položit podlahovou krytinu během otevřené doby lepidla. Je nutno dbát na to, aby celá spodní strana podlahové krytiny byla smočena v lepidlovém loži. Podlahovou krytinu lze svařovat nebo utěsňovat nejdříve 24 hodin po nalepení.

Podlahové krytiny se silnějším pnutím způsobeným návinem v roli, nebo kraje podlahové krytiny, které neleží rovně na podkladu před uložením do lepidlového lože stočte opačným směrem a vyrovnejte. Po cca. 30 minutách podlahovou krytiny znovu přitlačte a naválcujte.

Dodržujte pokyny pro pokládku vydané výrobcem podlahové krytiny, zejména pokyny pro vodivé lepení a aklimatizaci.

Lepidlo nepoužívejte při intenzivním, přímém slunečním záření!


Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu Druh krytiny Spotřeba
Speciální zubová stěrka
Kiesel F/L

Homogenní a heterogenní PVC krytiny v rolích i čtvercích

Gumové podlahové krytiny do tl. 4 mm v rolích i čtvercích
cca. 300 – 350g/m2
Speciální zubová stěrka
Kiesel G/L

Linoleum

Textilní krytiny
cca. 450 – 500g/m2

 

Důležité upozornění

 • podlahová krytina musí být před nalepením dostatečně aklimatizovaná, zbavená pnutí a přizpůsobena klimatu, které se bude v místnosti vyskytovat v době používání podlahové krytiny. Je třeba dodržovat příslušné pokyny a informace výrobce krytiny.
 • role se silným pnutím, vystouplé hrany nebo zvlnění podlahové krytiny, zlomy nebo záhyby způsobené pomačkáním krytiny se musí až do úplného zavadnutí lepidla zatížit.
 • při pokládce a lepení podlahové krytiny je nutno dodržovat všeobecně uznávaná řemeslná a technická pravidla a příslušné platné normy a technické listy. Zvláště upozorňujeme na:

-  DIN 18365 „Pokládka podlahových krytin“.

- Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“.

- Technický list TKB „Posuzování a příprava podkladů pro podlahové krytiny a parketářské práce“.

- Technický list TKB „Lepení elastomerových podlahových krytin“.

- Technický list TKB „Lepení PVC podlahových krytin“.

- Technický list TKB „Lepení podlahových krytin na bázi linolea“.

- Technický list TKB „Lepení textilních podlahových krytin“ .


Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
33 x 14kg plastové kbelíky 49087 4015705490878

 

Stav

19.06.2018/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.