PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS star 600

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Lepidlo na linoleum
Okatmos® star 600

Okatmos Star 600

 

 

 

  • nízká spotřeba
  • vysoká lepivost
  • hygienizující účinek
  • snadno roztíratelné

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Disperzní lepidlo s nízkou spotřebou a s velmi nízkými emisemi škodlivin, určené pro lepení linolea. Lepidlo je také vhodné pro lepení textilních krytiny s nejrůznějšími úpravami spodní strany, a PVC s tkaninou na rubové straně.

Okatmos® star 600 má vysokou počáteční i konečnou lepivost.  Je vhodné pro podlahy čištěné metodou Sprüh-ex a šamponováním podle RAL 991 A2.

Okatmos® star 600 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění vzniku zápachů

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   5 – 10 minut
Doba pro položení krytiny *   30 minut
Zatížitelný *   po 24 hodinách
Konečná pevnost *   po 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost  12 měs.
* BUDE DOPLŇENO

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují..

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem řádně ošetřeny /např. podle technického listu BEB Posuzování a příprava podkladů jakož a technického listu TKB-8./. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednátěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při lepení linolea a na nesavých podkladech je třeba podklad vždy dostatečně stěrkovat. Při práci dodržujte pokyny uvedené v technických listech příslušných výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Okatmos® star 600 řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 5 – 10 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci ještě se zvedat, po 30 minutách znovu přitlačte.

Dodržujte pokyny pro pokládku vydané výrobcem linolea a to zejména upozornění ohledně jeho aklimatizace.

Linoleum spárujte nejdříve po dvou dnech od nalepení.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB B1 textilní krytiny
linoleum
vrstvené PVC s polyesterovou tkaninou
cca. 280 g/m2
TKB B2 textilní krytiny s hrubou strukturou spodní strany cca. 400 g/m2

Uvedená spotřeba je měřena na stěrce Servoplan S111.

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu stěrkových hmot, použité zubové stěrky a způsobu práce při zpracování lepidla

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
33 x 15kg plastové kbelíky 49072

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

08.12.2014

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.