PRODUKTY / Podlahy a parkety / Okatmos® star 110

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Okatmos® star 110 - lepidlo pro lepení do mokrého lepidlového lože

Okatmos Star 110

 

 

 

 • vyztuženo vlákny
 • krátká doba odvětrání
 • malá spotřeba
 • snadno roztíratelné
 • tvrdé spáry
 • hygienizující

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Disperzní lepidlo pro lepení do mokrého lepidlového lože s velmi nízkými emisemi, vyztužené vlákny. Neobsahuje rozpouštědla. Lepidlo je určeno pro lepení designových krytin v deskách i čtvercích, dále pro lepení homogenních a heterogenních PVC a CV krytiny, které nevykazují pnutí. Lepidlo je dále vhodné pro gumové krytiny do tloušťky 4,0mm v rolích i čtvercích (nikoliv však pro zvláštní a speciální krytiny). Díky příměsi výztužných vláken se minimalizuje vymačkávání a protlačování zbytků lepidla při pokládce krytiny.  

Okatmos® star 110 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku ke snížení zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér na podlahách
Zatížení pojezdem kolečkových židlí BUDE DOPLŇENO vhodný (podle DIN EN 12 529)
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   cca. 5 - 10 minut
Doba pro uložení krytiny* *   cca. 20 minut
Zatížitelný *   po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po cca. 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC1Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad se předem ošetří podle listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu a pozdějšího způsobu používání podlahy proveďte nejprve vhodný přednátěr nebo základový nátěr Kiesel a následně aplikujte vhodnou stěrku Kiesel. Na savých podkladech aplikujte stěrku v tloušťce vrstvy nejméně 2 mm, na nesavých podkladech nejméně 3 mm. Nechte stěrku řádně proschnout. Je třeba dodržovat pokyny v technických listech použitých výrobků. Musí být vždy dodrženo použití systémové skladby výrobků.       

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okatmos® star 110 před použitím dobře promíchejte. Lepidlo nanášejte na podklad pomocí zubové stěrky, přibalené na víku balení. Lepidlo naneste jen na takovou plochu, na které dokážete položit podlahovou krytinu ještě před uplynutím stanovené doby pro uložení krytiny do lepidlového lože. Aby nedocházelo k vytažení vláken zubovou stěrkou a aby bylo zajištěno nanesení dostatečného množství lepidla, je třeba zubovou stěrku včas vyměnit za novou (každých cca. 15 – 20 m2).

Po odvětrání (v závislosti na klimatických podmínkách v místnosti) vložte podlahovou krytinu do ještě mokrého lepidlového lože tak, aby pod krytinou nezůstávaly vzduchové bubliny a pečlivě zatlačte. Po cca. 30 minutách krytinu znovu zatlačte nebo zaválcujte. Dbejte na to, aby spodní strana krytiny byla řádně smáčena v lepidlovém loži. Lepená krytina nesmí vykazovat vnitřní pnutí a musí do lepidlového lože doléhat celou plochou. Krytinu lze zatížit. Je třeba zabránit vytlačování zbytků lepidla  spárami a  u navazujících stavebních konstrukcí.    

Utěsnění spár, případně svařování spojů krytiny, provádějte nejdříve po 24 hodinách. Dodržujte pokyny výrobce podlahových krytin.

 

Důležitá upozornění
BUDE DOPLŇENO

 • Podlahové krytiny se musí nechat před lepením dostatečně aklimatizovat, přizpůsobit klimatu místnosti pro budoucí užívání podlahy a odstranit z nich pnutí. Je nutno dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny.
 • Silné pnutí u krytin z rolí, nadzvednuté hrany nebo boule, přehnutá nebo pomačkaná místa je třeba po nalepení krytiny zatížit a nechat až do zaschnutí lepidla.
 • Při velké tepelné zátěži například osluněním v zimních zahradách nebo před pásovými okny jakož i při silném mechanickém namáhání paletovými vozíky, transportními vozíky apod. a při zanášení vlhkosti na horní stranu krytiny je třeba upřednostnit použití lepidla Okamul PU, případně situaci zkonzultovat s aplikačním technikem.
 • Při pokládce podlahových krytin je nutno dodržovat řemeslná a technická pravidla, příslušné normy a pokyny v technických listech.
  DIN 18365 „Podlahářské práce“
  Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“
  Technický list TKB 8 „Posuzování a příprava podkladů pro podlahové krytiny a parkety“
  Technický list TKB 3 „Lepení elastomerových podlahových krytin“
  Technický list TKB 7 „Lepení PVC podlahových krytin“

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB A2 Gumové podlahové krytiny v tloušťce 2 - 4mm v rolích a čtvercích se zbroušenou spodní stranou cca. 250 - 280g/m2
TKB A2 Designové podlahové krytiny v deskách a čtvercích cca. 250 - 280g/m2
TKB A2 Homogenní / heterogenní PVC a CV krytiny cca. 250 - 280g/m2

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a předměty znečištěné lepidlem očistěte ihned vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
33 x 14kg plastové oválné kbelíky 49065

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

28.05.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.