PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS star 100

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Rychleschnoucí jednostranné lepidlo
Okatmos® star 100

Okatmos Star 100

 

 

 

  • krátká doba odvětrání
  • velmi nízké emise škodlivin
  • univerzální použití
  • snadno roztíratelné
  • hygienizující

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Jednostranné disperzní lepidlo, bez rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin,  pro lepení homogenního i heterogenního PVC v rolích i čtvercích, CV krytin a gumových krytin do tloušťky 4,0 mm v rolích i čtvercích (není vhodné pro zvláštní a speciální krytiny) a textilních krytin se spodní stranou z latexu, PVC a PUR pěny.

Okatmos® star 100 je certifikován pro použití v rámci systémové skladby s izolační fólií Valutect a splňuje v této souvislosti požadavky na potřebnou plynotěsnost při sanování kontaminovaných podkladů.

Okatmos® star 100 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění tvorby zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   5 – 15 minut podle druhu krytiny
Doba pro položení krytiny *   asi 40 minut podle druhu krytiny
Zatížitelný *   po 24 hodinách
Konečná pevnost *   po 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 podle EGV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měs.
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem řádně ošetřeny /např. podle technického listu BEB Posuzování a příprava podkladů jakož a technického listu TKB-8./. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednátěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při lepení parotěsných podlahových krytin a také na nesavých podkladech je potřeba podklad  opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky, aby se takto vytvořil savý podklad. Při práci je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech příslušných výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Okatmos® star 100 řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 5 – 15 minut odvětrat, pak položte krytinu a po celé ploše přitlačte. Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze adhezního nalepení krytiny.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat, po 30 až 60 minutách znovu přitlačte.

Spárování a uzavření krytiny lze provádět nejdříve 24 hodin po nalepení.

Dodržujte pokyny pro pokládku od výrobce krytiny.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB A2
TKB A3
gumové krytiny od 2,0 do 4,0 mm v rolích i čtvercích
homogenní a heterogenní PVC v rolích i čtvercích
CV krytiny
cca. 280 - 300g/m2
TKB B1 textilní krytiny se spodní stranou z latexu, PVC na PUR pěny cca. 350 - 400g/m2

Uvedená spotřeba je měřena na stěrce Servoplan S111.

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu stěrkových hmot, použité zubové stěrky a způsobu práce při zpracování lepidla.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
33 x 15kg plastové kbelíky 49073

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

08.12.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.