PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS megaStar-L

 

Vodivé víceúčelové lepidlo
Okatmos® megaStar-L

Okatmos MegaStar L

 

 

 

 • vodivé podle normy DIN EN 13 415
 • velmi nízké emise škodlivin
 • hygienizující
 • univerzální použití
Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo s velmi nízkými emisemi škodlivin, bez rozpouštědla, pro vodivé lepení textilních podlahových krytin, homogenních i heterogenních PVC krytin v rolích a čtvercích, linolea a gumových krytin do tloušťky 4 mm v rolích i čtvercích.

Lepidlo není vhodné pro speciální a zvláštní krytiny.

Vhodnost použití pro konkrétní, vysoce vodivou podlahovou krytinu, konzultujte s techniky firmy Kiesel a s výrobcem krytiny (případně může být požadováno schválení aplikace lepidla pro konkrétní aplikaci).   

Okatmos®megaStar-L přispívá svým hygienizujícím účinkem k odstranění zápachů.

 

Technické údaje

Barva krémově bílá
Použití interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
 vhodný (podle DIN EN 12 529)
Minimální teplota podlahy +17°C
Doba odvětrání *  

 5 - 15 minut (v závislosti na lepené krytině)

Doba pro uložení krytiny *   30 minut (v závislosti na lepené krytině)
Zatížitelný *   po 24 hodinách
Konečná pevnost *   po 72 hodinách
Vodivý odpor   < 3 x 105 Ohm (podle DIN EN13415)
Označení podle GefStoff   nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE D 1 podle TRGS 610
EMICODE EC 1 podle GEV
Skladování chránit před mrazem, skladovatelnost12 měs.
* při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad je třeba vyzkoušet a připravit /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/  podle aktuálního stavu úrovně techniky.

Podklady musí být předem ošetřeny /podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“, popř. podle technického listu TKB-8/. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání hotové podlahy je třeba podklad upravit vhodným základovým nátěrem, přednátěrem a stěrkou ze sortimentu Kiesel. Na připraveném podkladu pak lze podle požadavků- popř. jako doplňkovou vrstvu - provést příčnou vodivou vrstvu pomocí výrobku Okamul HD 11-L.

Dodržujte prosím pokyny, uvedené ve všech technických listech použitých výrobků.  Vhodný systém pro svedení elektrického náboje je třeba zjistit u výrobce konkrétní krytiny.  Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování

Okatmos® megaStar-L dobře promíchejte.

Nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Při otevření nového balení lepidla vždy použijte přibalenou novou zubovou stěrku. Tím   zajistíte nanesení rovnoměrně silné vrstvy lepidla a tím dostatečnou vodivost.

Na každých 30m2 vložte do lepidlového lože 1 m měděného pásku. Tyto pásky pak nechte odbornou firmou v oblasti elektro připojit podle platných předpisů na hlavní uzemnění budovy.

Po 5 až 15 minut trvajícím odvětrání (v závislosti na lepené krytině) krytinu vložte do lepidlového lože a pečlivě po celé ploše natlačte.

Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze fixačního přilepení. Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat, po 30 až 60 minutách znovu přitlačte k podkladu.

Důležité je celoplošné nanesení lepidla na rubové straně krytiny, zajistíte tím dobrou vodivost.  Spoje lepené krytiny utěsněte nejdříve po 24 hodinách.

Dodržujte pokyny výrobce krytiny, zejména pokyny, týkající se vodivého lepení a aklimatizace výrobku.

Nepracujte při intenzívním přímém slunečním záření.  

 

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu Druh krytiny Spotřeba
Speciální zuby
Kiesel F/L

- homogenní a heterogenní PVC  krytiny v rolích i čtvercích

- gumové krytiny do tloušťky 4mm v rolích i čtvercích
300 – 350g/m2
Speciální zuby
Kiesel G/L

- linoleum

- textilní krytiny
450 – 500g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Důležité upozornění

Pro lepení vysoce vodivých podlahových krytin v operačních sálech, výpočetních sálech, laboratoří a výrobních a skladových prostorách s nebezpečím výbuchu používejte výlučně lepidlo Okatmos® megaStar-HL.

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
24 x 18kg plastové kbelíky 49055

 

Stav

10.11.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.