PRODUKTY / Podlahy a parkety / Okatmos megaStar-HL

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Vysoce vodivé víceúčelové lepidlo
Okatmos® megaStar-HL

Okatmos MegaStar HL

 

 

 

  • vysoce vodivé lepidlo podle DIN 51 953 a DIN 53 279
  • velmi nízké emise škodlivin
  • hygienizující
  • speciálně určeno pro laboratoře a operační sály
Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Disperzní lepidlo, neobsahující rozpouštědla, určené pro vysoce vodivé lepení textilních podlahových krytin, homogenních i heterogenních PVC krytin, v rolích i čtvercích, linolea a gumových krytin do tloušťky 4 mm v rolích i čtvercích. Lepidlo není vhodné pro speciální a zvláštní krytiny.
Určeno speciálně pro lepení vysoce vodivých podlahových krytin v operačních sálech, místnostech výpočetní techniky, laboratořích a ve výrobních a skladových prostorách s nebezpečím výbuchu.
Okatmos®megaStar-HL přispívá svým hygienizujícím účinkem k odstranění zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   ca. 5 – 15 minut (v závislosti na lepené krytině)
Doba pro uložení krytiny *   ca. 30 minut (v závislosti na lepené krytině)
Zatížitelný *   po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po ca. 72 hodinách
Označení podle GefStoffV   nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podle druhu podkladu, typu podlahové krytiny a pozdějšího používání hotové podlahy proveďte nejprve přednátěr nebo základový nátěr vhodným výrobkem ze sortimentu Kiesel a následně vhodnou stěrku Kiesel. Při pokládce parotěsných podlahových krytin a při práci na nesavých podkladech podklad vždy přestěrkujte dostatečně silnou vrstvou stěrky, provytvoření savého podkladu. Prosím, dodržujte údaje v technických listech. Musí být zajištěno použití systémových produktů.
Před lepením krytiny z PVC je třeba po zaschnutí stěrkové hmoty nanést příčnou vodivou vrstvu pomocí Okamul HD 11-L. Síť měděných pásků pak již není potřeba provádět. Informace o systému, jak krytina vede elektrický proud, poskytuje výrobce krytiny.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Okatmos® megaStar-HL dobře promíchejte.
Nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Při otevření nového balení lepidla vždy použijte přibalenou novou zubovou stěrku. Tím je zajištěno nanesení rovnoměrně silné vrstvy lepidla a jeho dostatečná vodivost.
Na každých 30 m2 vložte do lepidlového lože 1 bm měděného pásku. Tyto pásky pak nechte odbornou elektrofirmou připojit podle předpisu VDE na hlavní uzemnění budovy.
Po 5 až 15 minut trvajícím odvětrání (v závislosti na lepené krytině) krytinu vložte do lepidlového lože a pečlivě po celé ploše natlačte. Na nesavém podkladu lze dosáhnout pouze přilnavého fixování krytiny k podkladu. Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat po 30 - 60 minutách k podkladu znovu zatlačte.
Dbejte na celoplošné nanesení lepidla na spodní straně krytiny, zajistíte tím dobrou vodivost.
Uzavření a spárování krytiny provádějte až po 24 hodinách po nalepení.
Dodržujte pokyny výrobce krytiny, zvláště pokyny týkající se vodivého lepení a aklimatizace.
Nepracujte při intenzívním, přímém slunečním záření.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu Druh krytiny Spotřeba
Speciální zuby
Kiesel F/L
homogenní a heterogenní PVC krytiny v rolích i čtvercích
gumové krytiny do tloušťky 4mm v rolích i čtvercích
ca. 300 – 350 g/m2
Speciální zuby
Kiesel G/L
linoleum
textilní krytiny
ca. 450 – 500 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různých materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, doporučujeme v každém případě provést zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydaná vydání svojí platnost

 

Balení

Balení   číslo výrobku
24 x 18kg plastové kbelíky 49064

Dodávka na objednávku.

 

Stav
BUDE DOPLŇENO
05.03.2012 lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.