PRODUKTY / Podlahy a parkety / Okatmos® RF 220

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Okatmos® RF 220 - přilnavá fixace nanášená válečkem

Okatmos RF 220

 

 

 

  • nedochází k protlačování lepidla

  • krátká doba odvětrání

  • dlouhá doba pro uložení podlahové krytiny

  • velmi vysoká vydatnost

  • nalepené plochy lze ihned zatížit

  • snadné nanášení pomocí válečku

  • neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610

  • velmi nízké emise škodlivin podle GEV

  • vhodné pro zatížení pojezdem kolečkových židlí

  • připraveno k okamžitému použití

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Disperzní přilnavá fixace s vysokou lepivostí, s velmi nízkými emisemi a bez obsahu rozpouštědel. Nanáší se válečkem. Je určená pro lepení rozměrově stálých designových PVC krytin dodávaných v deskách nebo čtvercích.

Okatmos® RF 220 se snadno nanáší na podklad opatřený stěrkou ze sortimentu Kiesel pomocí velurového válečku dodávaného společně s výrobkem. Podlaha je ihned po nalepení pochozí a použitelná.

Okatmos® RF 220 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku ke snížení zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO mléčně bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér na podlahách
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +15°C
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +15°C až +25°C
Doba odvětrání *   ca. 10 - 15 minut
Doba pro uložení krytiny* *   ca. 90 - 120 minut
Zatížitelný *   ihned
Konečná pevnost *   po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC1 podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18365 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad se předem ošetří podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu a pozdějšího způsobu používání hotové podlahy proveďte nejprve vhodný přednátěr nebo základový nátěr ze sortimentu Kiesel a následně aplikujte vhodnou stěrku Servoplan nebo Servoalpha v tloušťce vrstvy nejméně 2mm. Po dostatečném zaschnutí stěrky aplikujte základový nátěr Okatmos® EG 20 nanášený válečkem a naředěný vodou 1:1, rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Kiesel pěnového válečku.

Doba schnutí činí v závislosti na druhu stěrky 30 - 50 minut.

Je třeba dodržovat údaje v technických listech všech dalších použitých výrobků. Musí být vždy dodrženo použití systémové skladby výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okatmos® RF 220 před použitím dobře promíchejte nebo protřepejte. Následně nanášejte na vystěrkovaný podklad opatřený přednátěrem Okatmos® RG 220* v rovnoměrné tenké vrstvě pomocí velurového válečku Kiesel. Dbejte, aby v ploše nevznikaly louže.

Pak nechte Okatmos® RF 220 odvětrat, dokud se nevytvoří průhledný, lepivý film přilnavé fixace. Nanášejte pouze na takovou plochu, na které dokážete nalepit krytinu během 90 až 120 minut. Krytinu vložte do fixace, natlačte a zaválcujte kluzným válcem.

 

Důležitá upozornění
BUDE DOPLŇENO

Rozměrovým změnám designových podlahových krytin, například smršťování nebo protažení, jakož i deformacím a tendenci ke zvlnění krytiny nelze při použití fixace Okatmos®RF 220 zabránit, případně je trvale udržet. Proto je třeba použít na plochách se silným přímým osluněním (například podél pásových oken nebo zimních zahrad) výrobky Okatmos® star 110 nebo Okamul PU. Na podlahách s podlahovým vytápění použijte Okatmos®star 110. Designové krytiny se musí nechat před lepením dostatečně aklimatizovat, přizpůsobit klimatu místnosti, které bude v místnosti během budoucího užívání podlahy a odstranit z nich pnutí. Je nutno dodržovat údaje a pokyny výrobce podlahové krytiny.

V místech, která se musí často a intenzivně čistit, na částech podlahy, kam se zanáší mokro (např. u vchodů do budov) jakož i v mokrých a vlhkých prostorách použijte k nalepení krytiny výrobky Okatmos®star 110 nebo Okamul PU.

Při pokládce podlahových krytin je nutno dodržovat všeobecně uznávaná odborná řemeslná a technická pravidla jakož i příslušné platné normy a technické listy.

Zde zvláště platí:
DIN 18365 „Podlahářské práce“
Technický list TKB 8 „Posuzování a příprava podkladů pro podlahové krytiny a parkety“
Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“
Technický list TKB „Lepení PVC podlahových krytin“

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Druh krytiny Použité nářadí Spotřeba
Designové PVC krytiny v deskách nebo čtvercích váleček Kiesel ca. 80 - 100g/m2

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a čerstvé přebytky fixace očistěte ihned vlažnou vodou.
Zaschlé zbytky filmu fixace je možno odstranit pomocí čistící utěrkou* Bakit RT*.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
1 x 5,0kg plastový kanystr Okatmos®RF220 49069

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Stav
BUDE DOPLŇENO
27.05.15

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.