PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS ER 15

 

Protiskluzná fixace Okatmos® ER 15

Okatmos ER 15

 

 

 

 • neobsahuje rozpouštědla
 • speciálně pro kobercové čtverce
 • snadno zpracovatelný
 • vhodný pro podlahové vytápění
 • možnost upravit pro použití jako vodivý nátěr
 • hygienizující

Vlastnosti a použití

Hygienizující fixace, bez rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi, pro nanášení válečkem, určená pro protiskluznou fixaci odnímatelných kobercových čtverců (se spodní stranou z bitumenu, tkaniny, PVC nebo PUR) na hutných savých i nesavých podkladech v interiéru.
Okatmos® ER 15 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachu a tím účinně a trvale podporuje zdravé prostředí v obytných místnostech.

 

Technické údaje

Barva bílá
Použití interiér
Minimální teplota podlahy +17°C
Doba odvětrání * 10 – 60 minut
Doba pro položení krytiny *   neomezená
Podlahové vytápění vhodný
GISCODE nepodléhá označovací povinnosti
EMICODE EC 1 podle GEV
Skladování chránit před mrazem,
skladovatelnost 12 měs.
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle listu TKB-8.

 

Zpracování

Okatmos® ER 15 dobře protřepejte.

Pak nanášejte protiskluzný nátěr na podklad pomocí pěnového válečku s jemnými póry nebo velurovým válečkem s krátkým vlasem. Po uplynutí předepsané doby odvětrání (fixace vytvoří průhledný film) kobercové čtverce položte a pečlivě plošně natlačte nebo naválcujte.

Při lepení koberce na prvky zdvojené podlahy dbejte na to, aby se do spár mezi jednotlivými deskami podlahy nedostal přebytečný materiál a neslepil je.

Při antistatickém nebo vodivém lepení kobercových čtverců je třeba do fixace přidat produkt Antistatikum D (poměr míchání je 10 kg Okatmos® ER 15 : 1 kg Antistatikum D). Prosím zkonzultujte nejprve tento způsob použití s  technikem firmy Kiesel.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
Pěnový váleček
Velurový váleček
SL čtverce 50 - 100g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
60 x 5kg plastové kanistry 49037
60 x 10kg plastové kanistry 49016

 

Stav

08.12.2014/lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.