PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS EF 12

 

Univerzální fixace Okatmos® EF 12

Okatmos EF 12

 

 

 

 • pro PVC, CV a textilní krytiny
 • univerzální použití 
 • neobsahuje rozpouštědla
 • hygienizující
 • vhodná na podlahové vytápění
Vlastnosti a použití

Univerzální fixace neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin, určená pro fixační lepení textilních podlahových krytin se spodní stranou z latexu, pěny nebo tkaniny, CV podlahových krytin, PVC / CV krytin se spodní stranou opatřenou tkaninou. Lepidlo je vhodné pro lepení na vystěrkované podklady a pro lepení na staré krytiny, které nejsou citlivé na vodu.

Okatmos®EF 12 je rozpustný ve vodě, lze ho později z povrchu podlahy opět odstranit.

Okatmos®EF 12 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachu.

 

Technické údaje

Barva nažloutlá
Použití interiér
Pojezd kolečkovými židlemi
  vhodný
Minimální teplota podlahy +17°C
Doba odvětrání * cca. 10 – 90 minut podle podkladu, způsobu aplikace a druhu podlahové krytiny
Zatížitelný *   po cca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po cca. 72 hodinách
Podlahové vytápění vhodný
GISCODE D 1 – podle TRGS 610
EMICODE EC 1 podle GEV
Skladování chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle současného stavu úrovně techniky (podle VOB díl C, DIN 18 365).

Podklad je třeba předem připravit a ošetřit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednátěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při práci dodržujte prosím pokyny, uvedené v technických listech příslušných výrobků. Musí být použita systémová skladba výrobků.

Staré podlahové krytiny musejí být zbaveny zbytků čistících a ošetřovacích prostředků a musejí vykazovat velmi dobrou přilnavost k podkladu. V případě potřeby staré krytiny očistěte základním čističem OKAMUL GR - Grundreiniger.

 

Zpracování

Okatmos®EF 12 dobře promíchejte.

Následně fixaci nanášejte na podklad pomocí moltoprenového nebo velurového válečku nebo zubové stěrky. Po uplynutí předepsané doby odvětrání podlahovou krytinu položte a dobře natlačte.  Po skončení používání fixované podlahové krytiny jí odstraňte i s případnými zbytky

ulpělé spodní pěnové vrstvy. Zbytky fixace odstraňte teplou vodou s přídavkem základního čističe Grundreiniger. 

Při fixačním lepení antistatických nebo vodivých kobercových čtverců je nutno do fixace přimíchat Antistatikum D. V těchto případech prosíme situaci nejprve zkonzultujte s aplikačním technikem firmy Kiesel.  

Příslušné množství Antistatika D se nejprve zředí vodou v poměru 1:1 a následně se za stálého míchání rovnoměrně vmíchá do fixace.

 

Důležité upozorněnní

Staré podlahové krytiny mohou účinkem fixace doznat mírných barevných změn, které jsou po odstranění fixačně nalepené krytiny nevratné. To platí zejména o drsných a pórovitých materiálech jako jsou například spáry vyspárované cementovými spárovacími hmotami.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky / nářadí Spotřeba
Moltoprenový nebo velurový váleček nebo zubová stěrka 100 – 200g/m2
TKB A4 150 – 200g/m2
TKB A2 280 – 300g/m2
TKB A3 280 – 300g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a na struktuře spodní strany lepené podlahové krytiny. Může se lišit podle použité stěrky, výrobce zubové stěrky a zpracovatele.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
33 x 12kg oválné plastové kbelíky 49011 401570549011311

 

Stav

02.05.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.