PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATEX 01

 

 

Disperzní lepidlo na koberce
OKATEX 01

Okatex 01

 

 

 

  • neobsahuje rozpouštědla
  • vysoká počáteční i konečná pevnost
  • vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
  • vhodné na podlahové vytápění

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Disperzní lepidlo na koberce bez rozpouštědla, určené pro lepení kobercových podlahových krytin s nejrůznějšími druhy úprav spodní strany, např. krytiny pojené PVC s jutovou nebo polyesterovou tkaninou. Okatex 01 má vysokou počáteční i konečnou pevnost a je vhodný pro koberce čištěné technologií Sprüh-ex a šampónováním podle RAL 991 A2.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání * BUDE DOPLŇENO 10 -15 minut
Doba pro uložení krytiny * BUDE DOPLŇENO 20 minut
Zatížitelný * BUDE DOPLŇENO po 24 hodinách
Konečná pevnost * BUDE DOPLŇENO po 72 hodinách
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE   EC 1 podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem
skladovatelnost 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Důležité upozornění:
Pro krytiny s rubem z PVC a PUR použijteOkatmos® star 100.


Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jako i podle TKB-8. Před lepením parotěsných podlahových krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba opatřit podklad dostatečně silnou vrstvou stěrky z řady Servofix, Servoplan nebo Servoalpha. U savých podkladů proveďte přestěrkování podle potřeby. Musí být dodrženo použití systémové skladby výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

OKATEX 01 dobře promíchejte. Lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou na podklad. Nechte 10 až 15 minut odvětrat, pak položte a pečlivě celoplošně přitlačte podlahovou krytinu. Obtížně zpracovatelné krytiny, které po nalepení mají tendenci ještě se pohnout, znovu po asi 30 až 50 minutách zatlačte k podkladu. 

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu zubové stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB B1
Kobercové krytiny
Vrstvené PVC krytiny s polyesterovou tkaninou
cca. 400 g/m2
TKB B2
Kobercové krytiny s hrubou strukturou spodní strany
cca. 500 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
24 x 18 kg plastové kbelíky 48024

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

08.12.2014

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.