PRODUKTY / Obklady a dlažba / OKAPOX F/K

 

Epoxidová spárovací a lepící malta na stěny a podlahu
Okapox F/K

Okapox_FK.png

 

 

 

 • tvarově stálá
 • vynikající zpracovatelnost
 • odolná proti chemikáliím
 • vysoká mechanická odolnost
 • vhodná pro použití pod vodou
 • výrobek je certifikován pro použití ve stavebních konstrukcích
 • po přidání tužidla lze používat také jako rychleschnoucí systém

Vlastnosti a použití

Dvousložková epoxidová pryskyřičná spárovací a lepící malta bez obsahu rozpouštědel určená pro velmi namáhané a kyselinám odolné lepení a spárování keramických dlaždic a desek na minerální podklady, ocel, dřevotřískové desky a podobně. Okapox F/K splňuje požadavky normy EN 12004 R2 T a může se používat pro lepení a spárování podlahových ploch v provozech s mírným výskytem kyselin, v plaveckých a terapeutických bazénech i v potravinářských provozech jako mlékárny či pivovary.

V kombinaci s níže uvedeným izolačním systémem je pro výrobek vystaven certifikát „Všeobecného použití ve stavebním díle“.

Číslo certifikátu:

Okamul PU-FCA / těsnící páska Kiesel Dichtband    

 

Technické údaje

Barva starobílá, šedá, písková, šedá Kiesel
Použití interiér a exteriér * * na stěnách a podlaze
Hustota cca. 1,6 g / cm3
Teplota zpracování +10°C až +25°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost -20°C až +60°C
Poměr míchání

5kg plechová dvojitá nádoba
4kg složka A + 1kg složka B

Doba zpracovatelnosti *

cca. 60 minut
cca. 30 minut
s urychlovačem Okapox-Beschleuniger

Doba pro uložení krytiny *

cca. 50 minut
cca. 20 minut
s urychlovačem Okapox-Beschleuniger

Chemicky zatížitelný *

po asi 7 dnech
po asi 3 dnech
s urychlovačem Okapox-Beschleuniger

Mechanicky zatížitelný *

po asi 3 dnech
po asi 1 dni
s urychlovačem Okapox-Beschleuniger

Emulgovatelný / omyvatelný * cca. 50 minut
Pochozí / spárovatelný *

po asi 12 hodinách
po asi 3,5 - 4 hodinách
s urychlovačem Okapox-Beschleuniger

Označení podle GefStoffV složka A: dráždivý
složka B: žíravý
GISCODE RE 1podle TRGS 610
Skladování skladovat v chladu a suchu, skladovatelnost cca. 18 měsíců
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.
* * v exteriéru je třeba zajistit pokládku bez dutých míst v lepidlovém loži (technologie buttering – floating).

 

Příprava podkladu

 Při lepení krytiny: podklad musí být suchý, čistý a nosný. Podkladní konstrukce z dřevotřískových desek musejí být namontovány v suchém prostředí a tak, aby nedocházelo k jejich kroucení a deformacím. Při aplikacích pod vodou je třeba podklad natřít základovým nátěrem Okapox GF.

Při spárování: dlaždice a jejich hrany musejí být suché a čisté. Spáry je třeba pročistit po celé jejich hloubce, tak aby v nich nebyly žádné volné částice.

 

Zpracování

Smíchejte složku A se složkou B a elektrickým mísidlem míchejte dokud nevznikne homogenní hmota. Pak přelijte do jiné nádoby a znovu řádně promíchejte. Při plnoplošném lepení se lepící hmota natáhne na podklad příslušnou zubovou stěrkou (viz. tabulka) a obkladový materiál se pak nasune do připraveného maltového lože a přitlačí.

U velmi namáhaných podlah a v exteriéru je třeba použít kombinovaný pracovní postup (buttering – floating).

Nejprve vyzkoušejte, že je obkladový materiál a zejména jeho povrch vhodný pro použití s výrobkem Okapox F/X a dodržujte předpisy výrobce. Pro dodržení jednotného vzhledu spár používejte vždy materiál ze stejné výrobní šarže. Před zahájením spárování musí být lepící malta zcela zaschlá. Obklady a dlažby lepené do tenkého lepidlového lože lze spárovat nejdříve po uplynutí 24 hodin.

Při spárování se hmota plastovým hladítkem natlačí pohyby rovnoběžně s dlaždicemi do spár a diagonálně se stáhne. U velkých ploch se doporučuje použít strojní hladičku (např. Karl Dahm KD 5). Přebytečná hmota se do cca. 50 minut speciálním padem za přidání malého množství vody reemulguje a pomocí viskózní houby nebo houbového hladítka smyje. Pro reemulgování použijte pomocný mycí prostředek Okamul WH Plus smíchaný s vodou v poměru 1 : 9 nebo ho na plochu obkladu nastříkejte rozprašovačem. Okolní plochy je třeba ochránit.

Keramické krytiny s protiskluznou povrchovou úpravou je praktičtější vyspárovat pomocí tlakové pistole.

Zbylé šmouhy po pryskyřici lze nejdříve za 12 hodin, avšak do 24 hodin, odstranit pomocným mycím prostředkem Okamul WH Plus a to buď čistým nebo zředěným vodou v poměru 1 : 1.

Pro zkrácení reakční doby a tím pádem ke zkrácení čekací doby na vytvrzení lze do 5kg balení Okapox F/X přidat 200ml urychlovače Okapox-Beschleuniger. Tím se zkrátí doba reakce* na cca. 3,5 - 4 hodiny.

 

Dúležité upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je třeba je chápat jako všeobecné informace. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit podmínky na stavbě a řádné zpracování výrobku. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Čištění

Krytinu i nářadí očistěte ihned po použití vodou a/nebo výrobkem Okamul WH Plus.

 

Nářadí

Zubová stěrka, umělohmotné hladítko/lžíce z tvrdé gumy nebo hladička s lamelovým talířem (např. Karl Dahm KD 5), viskózní houba, padové prkénko s mycími pady.

 

Spotřeba

Pro lepení

Délka delší hrany obkladu
Hloubka zubu zubové stěrky
Spotřeba (hmoty)
do 50mm
3mm (TKB C3)
cca. 1,6 kg/m2
51 – 108mm
4mm (TKB C1)
cca. 2,2 kg/m2
109 – 200mm
6mm (TKB C2)
cca. 3,0 kg/m2
přes 200mm
nejméně 8mm (min. TKB C4)
cca. 4,0 kg/m2

Skutečná spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Pro spárování

Obkladový materiál
Spotřeba (hmoty)
štěrbinové desky 11,5 x 24 x 0,8cm
cca. 1,4 – 1,8 kg/m2
dlaždice 20 x 20cm
cca. 0,3 – 0,5 kg/m2
střední mozaika
cca. 0,6 – 0,8 kg/m2

 

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
99 x 5kg plechové dvojité nádoby 14129 písková 4015705141299
99 x 5kg plechové dvojité nádoby 14130 starobílá        
4015705141305
99 x 5kg plechové dvojité nádoby 14128 šedá 4015705141282
99 x 5kg plechové dvojité nádoby 14150 šedá Kiesel 4015705141503

 

Stav

10.07.2017/lo

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.