PRODUKTY / Obklady a dlažba / Okamul PU-V schnell

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Jednosložkový rychleschnoucí polyuretanový přednátěr Okamul PU-V schnell

Okamul PUV schnell

 

 

 

 • pro savé i nesavé podklady
 • rychleschnoucí
 • neobsahuje rozpouštědla ani vodu
 • vytváří vrstvu s vysokou adhezí k povrchu
 • krátká doba schnutí na anhydritových potěrech

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Jednosložkový přednátěr na bázi polyuretanu, neobsahuje rozpouštědla ani vodu, má velmi nízké emise. Je určen k prvotnímu ošetření savých i nesavých podkladů před prováděním stěrek a lepením podlahových krytin v těchto případech:

 • před lepením keramických obkladů a obkladů z přírodního kamene na nosných podkladech
 • - pro zpevnění labilních, poškozených povrchů potěrů a mazanin
 • jako vrstva pro zamezení pronikání zbytkové vlhkosti do maximální hodnoty 4,0 CM-% na cementových potěrech se zbytkovou vlhkostí před pokládkou elastických a textilních krytin a parket
 • jako přednátěr před lepením parket lepidlem Bakit PU-P a SMP lepidel Kiesel, například Bakit EK neu, i před lepením keramických dlaždic a přírodního kamene lepidlem Okamul PU-K nebo flexibilními maltami Kiesel.
 • jako přednátěr na kritických podkladech, starých stěrkách a vrstvách lepidel (například sulfitový louh, bitumen)
 • pro ochranu podkladů citlivých na vlhkost jako jsou například anhydritové potěry, dřevotřískové desky, OSB desky a prvků suchého potěru na bázi sádry před provlhčením shora
 • jako přednátěr před následným prováděním stěrek řady Servoplan  a Servofix (Servoalpha pouze pod textilní a elastické krytiny) ve spojení s přednátěrem Okatmos® EG 20 / Okatmos® UG 30.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO nahnědlá, průsvitná
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěnách a podlaze
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +15°C až +25°C (teplota podkladu)
Doba vytvrzení * BUDE DOPLŇENO ca. 50 minut
při lepení parket SMP lepidly Kiesel min. 3 hodiny
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO Xn - zdraví škodlivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO RU 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost originálních uzavřených nádobách 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365, 18 352 popř. 18 356 jakož i podle současného stavu úrovně techniky.

Podklad se předem ošetří podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okamul PU-V schnell nechte prohřát na pokojovou teplotu a před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte. Přednátěr nanášejte pomocí velurového válečku nebo válečku z pěnové hmoty v rovnoměrné vrstvě na celou plochu. Dbejte, aby v ploše nevznikaly louže nebo příliš silná vrstva nátěru. Každá vrstva musí být zcela vytvrzená a tvořit tenký, uzavřený film. V zásadě je nutno provádět další nátěry nebo další pracovní kroky během 48 hodin.

Použití jako základový nátěr před stěrkováním a lepením krytiny

Na savých podkladech proveďte ihned po vytvrzení první vrstvy nátěru (ca. 50 minut) druhý nátěr Okamul PU-V schnell. Na ještě čerstvý nátěr naneste posyp křemičitým pískem zrnitosti 0,3 - 0,8mm nebo po vytvrzení druhé vrstvy nátěru aplikujte jako kontaktní můstek Okatmos® UG 30 / Okatmos® EG 20.

Na nesavých podkladech aplikujte pouze jeden nátěr Okamul PU-V schnell v kombinaci s posypem křemičitým pískem nebo v kombinaci s Okatmos® UG 30 popř. Okatmos® EG 20.

Lepení keramických krytin a krytin z přírodního kamene je možné do 48 hodin i bez posypu křemičitým pískem. Při delší přestávce naneste před lepením podlahové krytiny kontaktní můstek pomocí Okatmos® UG 30 / Okatmos® EG 20.

Použití jako vrstva pro zamezení pronikání vlhkosti na podkladech citlivých na vlhkost

Zbytková vlhkost:

2 - 3 CM-% = 2 nátěry

3 - 4 CM-% = 3 nátěry. 

Lepení keramických dlažeb nebo dlažeb z přírodního kamene je možné i bez posypu křemičitým pískem za předpokladu, že je provedeno během 48 hodin od provedení přednátěru. Při delší přestávce naneste před lepením podlahové krytiny kontaktní můstek pomocí Okatmos® UG 30 / Okatmos® EG 20.

Použití jako základový nátěr pro ochranu podkladů citlivých na vlhkost

Na podkladech- např. anhydritový potěr - naneste jeden nátěr Okamul PU-V schnell a po jeho vytvrzení (ca. 50 minut) naneste kontaktní můstek pomocí Okatmos® UG 30 / Okatmos® EG 20. Kontaktní můstek je mimořádně důležitý zejména v případech, kdy lze při lepení keramických krytin očekávat tloušťku lepidlového lože větší než 5 mm nebo při tloušťce stěrkové vrstvy nad 10mm.

 

Důležitá upozornění
BUDE DOPLŇENO

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listě.

Poznámka

Při nepříznivých mikroklimatických podmínkách v místnosti (nízké teploty a relativní vlhkost vzduchu < 40%) je nutno před zahájením lepení parket lepidly Kiesel SMP jako například Bakit EK neu dodržet prodlouženou dobu pro vytvrdnutí a to nejméně v délce 5 hodin.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití Bakitem RT nebo etanolem.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO
Velurový nebo pěnový váleček.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
ca. 100 - 150g/m2 při použití jako přednátěr
ca. 300 - 350g/m2 při použití jako vrstva pro zamezení pronikání vlhkosti

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
3 kg plastové kanystry 60070
11 kg plastové kanystry 60077

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

30.04.2015/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.