PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKAMUL PU

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Dvousložkové polyuretanové lepidlo Okamul PU

Okamul PU

 

 

 

  • neobsahuje rozpouštědla
  • univerzální použití
  • lehce roztíratelné
  • použití v interiéru i exteriéru
  • odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
  • určeno pro prostory s nejvyšším namáháním

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Dvousložkové polyuretanové lepidlo s velmi nízkými emisemi škodlivin, neobsahující rozpouštědla, určené pro lepení gumových podlahových krytin (ve formě čtverců do tloušťky 10mm se zbroušenou nebo vzorovanou spodní stranou), umělé trávy, venkovních sportovních povrchů, homogenních i heterogenních krytin z PVC (designové krytiny) ve formě čtverců a pruhů jakož i podložek z gumy nebo korko-gumového granulátu.

Okamul PU je dále vhodný pro lepení parket malých formátů jako jsou mozaikové parkety, vysoké lamelové parkety, dvouvrstvé hotové parkety a krátké vlysy, izolačních desek Kiesel, izolačních desek Okaphone a oddělovacích podložek Okavlies.

Okamul PU je vhodný na suché, savé i nesavé podklady jako jsou například cementové a anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu, beton, dřevěné podklady (dřevotřískové desky, OSB desky), keramické, kamenné nebo kovové podklady. Okamul PU lze použít ve vysoce namáhaných prostorách v komerčních a průmyslových aplikacích v interiéru i exteriéru. Okamul PU je po vytvrzení vazko-elastický, tvrdý a odolný proti vlhkosti a povětrnostním vlivům.    

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér i exteriér
Zatížitelnost pojezdem kolečkových židlí (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy   +15°C
Poměr míchání s vodou   8,1 hmotnostních dílů složky A : 1 hmotnostní díl složky B
Doba zpracovatelnosti *   60 - 70 minut
Doba odvětrání *   žádná, pokládka se provádí ihned
Zatížitelný *   cca. po 24 - 48 hodinách
Konečná pevnost *   cca. po 3 - 5 dnech
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO složka A: nepodléhá označovací povinnosti
složka B: Xn zdraví škodlivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO RU 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 R Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu, skladovatelnost v uzavřených originálních obalech cca. 12 měsíců
vhodná teplota pro skladování +10°C až +20°C
dodržujte údaje uvedené v bezpečnostní listě EU
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vzdušná vlhkost je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Lepení parket a dřevěné dlažby“ a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“, jakož i podle technického listu TKB 8.

V závislosti na druhu podkladu, typu parket a způsobu namáhání hotové podlahy opatřete podklad základovým nátěrem Okamul PU-V Schnell nebo Okapox GF. V případě potřeby opatřete podklad vhodnou stěrkou z řady Servoplan, Servofix nebo Servoalpha.

Při přímém lepení na podklady opatřené základovým nátěrem Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF je třeba provést nalepení podlahové krytiny během 48 hodin. Je nutno dodržovat pokyny uvedené v technických listech všech použitých výrobků.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

BUDE DOPLŇENO

Tužidlo ve složce B nechte zcela vytéct do složky A. Obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem při cca. 400 otáčkách za minutu dokud nevznikne homogenní směs a nezmizí šmouhy uvnitř směsi. Pak směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Okamul PU nanášejte na podklad pomocí vhodné zubové stěrky. Pro nanášení lepidla na velmi hladké podklady použijte jemnou zubovou stěrku se špičatými zuby, čímž se zabrání vytékání lepidla ve spárách. Při práci důsledně dbejte na plnoplošné nanesení lepidla na spodní stranu podlahové krytiny.

Krytinu během 60 - 70 minut přiložte a přitiskněte. Přibližně po 2 hodinách krytinu ještě jednou přitiskněte nebo naválcujte.

Případné spárování nebo uzavření spojů lze provádět teprve po 24 až 48 hodinách. Parkety je možno brousit po 24 až 48 hodinách.

 

Důležité upozorněníVýrobek je určen pouze pro zpracování profesionálními firmami.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití čistící tkaninou Bakit RS. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky
Spodní strana podlahové krytiny
Spotřeba
TKB A1/A2
hladká / zbroušená
např. gumové, PVC a designové krytiny
cca. 300 – 350 g/m2
TKB B1

hrubá / strukturovaná
např. outdoorové povrchy, podložky se vzorkovanou spodní stranou

cca. 400 – 450 g/m2
TKB B3
hrubá / drsná
např. venkovní krytiny se vzorkováním spodní strany
cca. 600 – 650 g/m2
TKB B3

Mozaikové parkety (DIN EN 13488)
Oddělovací podložka Okavlies
Izolační podložka Kiesel

cca. 700 – 900 g/m2
TKB B7

Vysoké lamelové parkety (DIN EN 14761)
Hotové krátké dvouvrstvé parkety (DIN EN 13489)

cca. 1000 – 1200 g/m2
TKB B15 Izolační desky Okaphone cca. 13600 – 1500 g/m2

 

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
52 x 6 kg kombinované nádoby 60360 4015705603605

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

12.05.2017/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.