PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKAMUL GG

 

Disperzní penetrace pro interiér Okamul GG

Okamul GG

 

 

 

 • pro savé podklady

 • ředitelný do poměru 1 : 2

 • dobře proniká do podkladu

 • zajišťuje dobrou přilnavost dalších vrstev

 • pro použití v interiéru

 • s nízkým podílem rozpouštědla

Vlastnosti a použití

Základový nátěr s nízkým podílem rozpouštědel. Zpevňuje podkladní vrstvu a vytváří spojovací můstek na sádrových, vápenocementových a cementových podkladech, minerálních potěrech a také na pórobetonu. Aplikuje se před provedením samonivelačních stěrek, kontaktních izolací nebo před lepením obkladů do tenkého nebo středně silného lepidlového lože v interiéru.

Okamul GG zabraňuje rychlému vysychání (tzv. vypálení) lepidel na silně savém podkladu, prodlužuje dobu jejich zpracovatelnosti a tím přispívá ke spolehlivějšímu průběhu procesu tuhnutí a tvrdnutí lepidlové vrstvy.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, savý, čistý a nosný.


Technické údaje

Barva zelená
Použití interiér, na stěnách i podlaze
Spotřeba ca. 50 – 100g/m2 podle druhu podkladu
Teplota zpracování +5°C až +30°C (teplota podkladu)
Doba schnutí * cca. 2 hodiny
na anhydritových potěrech min. 24 hodin
Podlahové vytápění vhodný
Označení podle GefStoffV nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE D2 podle TRGS 610
Skladování chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Zpracování

Okamul GG dobře zamíchejte a pomocí štětky, vhodného válečku nebo stříkacího přístroje nanášejte na podklad v syté, rovnoměrné vrstvě. Zamezte vzniku louží a vytvoření příliš silné vrstvy. Základní nátěr musí při schnutí zmatnět. Pro vyzkoušení savosti podkladu doporučujeme provést zkušební nános. Na anhydritových potěrech,pod stěrky a pod izolace se nátěr používá zředění s vodou až do poměru 1 : 2.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí

Štětka, váleček nebo vhodný přístroj pro nástřik.


Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/

Balení

Balení   číslo výrobku
120kg plastový sud 10012
60 x 10kg plastové kanystry 10009
96 x 5kg plastové kanystry 10008

50 ktn po 12 x 1litr

  10011

 

Stav

12.04.2013

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.