PRODUKTY / Obklady a dlažba / OKAMUL DF

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Tekutá těsnící fólie Okamul DF

Okamul_DF.jpg

 

 

 

  • kontaktní izolace pod keramické obklady
  • vysoce flexibilní, výborná schopnost překlenovat trhliny
  • kontrolní zbarvení pro snadnou identifikaci jednotlivých vrstev
  • rychleschnoucí
  • pro třídy vlhkostního namáhání na stěnách A a A0 s certifikací
    „Všeobecného použití výrobku ve stavebním díle“
  • pro třídu vlhkostního namáhání na podlahách A0
  • podle DIN 18534 pro stěny a podlahy v prostorách s působením vody W0-I a W1-I a pro stěny v prostorách W2-I (bez třídy C)

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Tekutá izolační fólie bez obsahu rozpouštědel připravená k okamžitému použití pro izolace povrchů konstrukcí v prostorách s výskytem vlhkosti nebo mokra pod keramické obklady a obklady z přírodního kamene na stěnách a na podlaze v interiéru.

Mezi takovéto prostory patří koupelny bez podlahového vtoku se sprchovým koutem nebo vanou, stěny v sanitárních prostorách ve veřejných nebo průmyslových budovách s podlahovými vtoky bez namáhání chemickými látkami.

Jako podklad jsou vhodné, podle třídy vlhkostního namáhání, například sádrové stěnové desky (DIN 12859), sádrokartonové a sádrovláknité desky (DIN 18180 popř. DIN EN 520 a DIN15283-2), omítky (DIN EN 998-1) maltové skupiny CS II + III + IV, beton (DIN EN 206), pórobetonové desky (DIN 4166), dutinové stěnové desky z lehkého betonu (DIN 18 148) nebo cementové potěry, anhydritové potěry a potěry z litého asfaltu (DIN EN 1383 popř. 18 560).

Pro provádění izolací jsou závazné údaje uvedené v DIN 18 534 a v technickém listě Odborného svazu dlažby a přírodního kamene (FFN) na téma kontaktní izolace.  Pokyny uvedené v těchto dokumentech je nutno dodržovat.

V kombinaci s níže uvedenými lepícími maltami Kiesel, těsnícími pásky Kiesel a  těsnícími manžetami Kiesel má výrobek certifikát „Všeobecného použití výrobku ve stavebním“ vystavený Ústavem pro zkoušky stavebních materiálů TU Braunschweig.

Servofix KM-F Plus
Servoflex K-Plus SuperTec
ServoStar® 2000 Flex .    


Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO světle šedá, tmavě šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěnách a podlaze
Spotřeba   nejméně 1,0kg/m2 při dvou vrstvách na hladkém podkladu
Tloušťka suchého filmu BUDE DOPLŇENO min. 0,5 mm
Tloušťka mokrého filmu BUDE DOPLŇENO min. 0,7 mm
Objemová hmotnost BUDE DOPLŇENO

cca. 1,4kg/dm3

Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +5°C až +30°C (teplota podkladu)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -5°C až +40°C
Pochozí / pokládka krytiny * BUDE DOPLŇENO po asi 4 hodinách
Doba schnutí * BUDE DOPLŇENO

cca. 1 hodina před aplikací dalšího nátěru

Zatížitelnost vodou * BUDE DOPLŇENO po cca. 7 dnech
GISCODE BUDE DOPLŇENO D1 podle TRGS 610
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců
Počet vrstev BUDE DOPLŇENO nejméně 2
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být suchý, čistý, nosný a vhodný pro účinky vody očekávané v daném prostoru. Savé podklady je nutno opatřit přednátěrem Okamul GG, Okamul® DSG  nebo Okatmos®UG 30.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okamul DF nanášejte štětcem, válečkem nebo stěrkou. Po zaschnutí první vrstvy proveďte ještě nejméně jeden další nátěr v kontrastní barvě (světle šedá / tmavě šedá), aby tak bylo zajištěno spolehlivé zaizolování.

Minimální tloušťka filmu těsnící fólie při aplikaci dvou nátěrů činí 0,7mm. Dosažení dostatečné tloušťky filmu těsnící fólie lze překontrolovat pomocí plošné spotřeby použitého materiálu nebo pomocí měřícího hřebínku. Z důvodu zamezení vzniku trhlin v rozích a koutech se do první, ještě čerstvé vrstvy vloží Izolační páska Kiesel popř. Tvarovky pro vnitřní a vnější rohy Kiesel. Pro utěsnění průchodů potrubí a podlahových vpustí se použije Izolační manžeta pro stěny nebo podlahy Kiesel.

Na stycích tvarovek se provede překrytí v šířce alespoň 5 cm.

Před aplikací izolační fólie je potřeba provést potřebné vyrovnání podkladu a přestěrkování porézních podkladů. Jinak je třeba počítat s tím, že pro zhotovení potřebné tloušťky filmu těsnící fólie bude potřeba nejméně o 25 % více materiálu.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO
Vlněný váleček, hladítko, zednické košťátko, štětec.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení a paletování

    číslo výrobku EAN
33 x 14kg oválné plastové kbelíky 12003 světle šedá 4015705120034
60 x 7kg oválné plastové kbelíky 12002 světle šedá 4015705120027
33 x 14kg oválné plastové kbelíky 12013 tmavě šedá 4015705120133

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

09.08.2017/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.