PRODUKTY / Obklady a dlažba / OKAMUL 71

 

Přilnavá flexibilní přísada Okamul 71

Okamul 71

 

 

 

  • velmi kvalitní zušlechťující přísada pro minerální systémy
  • pro zhotovení adhezního můstku

Vlastnosti a použití

Zušlechťující přísada s flexibilním účinkem neobsahující rozpouštědla pro hydraulicky vázající malty. Je vhodná pro zpevnění a dosažení větší přilnavosti tenkých stěrkových vrstev a stěrek s rozdílnou tloušťkou. Materiály s přidáním Okamulu 71 vykazují vyšší pružnost, pevnost v tahu za ohybu, v tlaku i střihu a také vyšší odolnost proti oděru. Díky flexibilnímu účinku a snížením množství záměsové vody se dosáhne hutnější struktury malty a tím se zvýší její odolnost proti mrazu a povětrnostním vlivům. Zvýšená schopnost materiálů zušlechtěných Okamulem 71 zadržovat vodu umožňuje, aby během procesu tuhnutí a tvrdnutí vznikalo pouze malé vnitřní pnutí.

Okamul 71 je vhodný také pro použití jako základový nátěr pod těsnící emulze Kiesel, stěrkové hmoty a lepidla na obklady a dlažbu na cementových podkladech i na sádrokartonových a sádrovláknitých deskách.

 

Technické údaje

Barva  bílá
Použití  interiér, exteriér a pod vodou
Teplota zpracování   +5°C až +25°C (podklad)
Označení podle GefStoff  nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE  D 1 podle TRGS 610
Skladování  chránit před mrazem,
skladovatelnost cca. 12 měs.

 

Zpracování

Okamul 71  se zpracovává vždy současně při smíchávání zušlechťovaných materiálů se záměsovou vodou. Množství záměsové vody je pak potřeba podle použitého množství Okamulu 71 odpovídajícím způsobem snížit, takže celkové množství tekutiny přidávané vždy odpovídá požadovanému množství pro rozmíchání.

 

Nářadí a spotřeba (při různých způsobech použití)

Jako zušlechťující přísada do:
Poměr míchání
Okamul 71 : voda
Spotřeba Okamulu 71
Vápenná a vápeno-cementová omítka
1 : 3

50 – 75 kg/m3 omítky

cca. 11 kg/100kg pojiva
Malta pro osazování a lepení dlaždic a desek
1 : 4

40 – 45 kg/m3 omítky

8 -  9 kg/100 kg pojiva
Malty pro vysprávky a opravy
1 : 2 až 1 : 3

50 kg/m3 malty

10 kg/100 kg pojiva
Potěry
1 : 3 až 1 : 4
40 – 45 kg/m3 potěru
Šlemy pro kontaktní můstky na betonových plochách (technika provádění „mokrý do mokrého“)
1 : 3 až 1 : 5
30 – 50 g/m2 (při množství kontaktního šlemu 200g/m2)
Stěrkové hmoty Servofix a Servoplan
1 : 4 až 1 : 5
0,75 – 1,0 / 25 kg pytel
Jako kontaktní můstek pro těsnící emulze
1 : 10
20 g/m2
Jako základový nátěr
1 : 3 až 1 : 5
30 - 50 g/m2

 

Upozornění

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
10kg plastové kanystry 10019 4015705100197
50 krabic po 12 x 1kg plastové lahve 10021 4015705100210

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Stav

22.06.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.