PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-pflege-emulsion


 

euku-pflege-emulsion
emulze pro ošetřování dřevěných podlah, impregnovaných euku-olejem

 

  • optimální běžná údržba
  • pro zachování přírodního povrchu podlahy
  • pro čištění a ošetřování
 

Euku_pflegeemulsion.jpg

Podklad:
Suché, prachu zbavené dřevěné podlahy impregnované euku -olejem.

Pokyny pro zpracování:

Ošetření vytíráním:
Před použitím dobře protřepat!
Do 10 litrů vlažné vody přidejte 0,1 – 0,2 litru euku ošetřovací emulze.
Prosím, nepoužívejte neředěné.

Pro zvýšení čistícího efektu je možno přimíchat trochu výrobku euku-clean.
Podlahu vytřít mírně navlhčeným hadrem nebo mopem a nechat uschnout.
Prosíme, na podlahu vstupujte, až uschne.

Použití
Nářadí
Schnutí
Údržba
vytírací mop
euku-wischwiesel
asi 1 hodina

Spotřeba:
0,1 – 0,2 litru na 10 litrů vody

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití vodou.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálních nádobách 12 měsíců. Chránit před mrazem.

 

 
Označení:
 
GefStoffV: odpadá
ADR/RID: odpadá
UN-Nr. odpadá
R-věty: nepoužity
S-věty: nepoužity
UBA č. 19590008

Údaje o obsahu:
Pod 5 % tensidů, tekuté polymery lněného oleje.

Odstranění euku-ošetřovací emulze:
ošetřovací emulze:

Ne do kanalizace, vyschlý odpad na deponii.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

 

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.