PRODUKTY / Podlahy a parkety / BAKIT PU-P

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Dvousložkové polyuretanové lepidlo na parkety
Bakit PU-P

Bakit PUP

 

 

 

  • neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
  • vhodné i pro obtížně zpracovatelné dřeviny a druhy parket
  • vhodné pro podlahy s podlahovým topením
  • neobsahuje vodu, při aplikaci nedochází k bobtnání dřeva
  • velmi nízké emise EC 1 R Plus podle GEV

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Dvousložkové polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel a vody, s velmi nízkými emisemi škodlivin v souladu s DIN EN 14 293 určené pro pevné lepení parket a pro celoplošné lepení laminátových podlah, schválených výrobcem pro tento způsob lepení.

Lepidlo je vhodné pro nejrůznější druhy parket: mozaikové parkety, vlysy na drážku a pero, vysoké lamelové parkety, masivní parkety tl. 10 mm, dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety v tabulích i fošnách, masivní dřevěné fošny, laminátové krytiny a dřevěnou dlažbu podle DIN 68 702 RE, WE bez pojezdu vozidel.

Použití lepidla pro lepení exotických dřevin nejprve konzultujte. 

Používá se pro lepení na cementové potěry, anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu (třída tvrdosti IC 10), dřevotřískové desky P5 (V 100 E1), OSB desky typu OSB-3 / OSB-BAU a podkladech se stěrkami řady Servofix nebo Servoplan.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Poměr míchání BUDE DOPLŇENO 7,5 hmot. dílů složky A : 1 hmot. dílu složky B
Doba zpracování * BUDE DOPLŇENO . 45 minut
Zatížitelný *   konečná pevnost je dosažena po cca. 48 hodinách
Brousitelný *   po cca. 24 - 48 hodinách
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodné
GISCODE BUDE DOPLŇENO RU 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1Plus R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovat v suchu, skladovatelnost v uzavřených originálních obalech při teplotě skladování +10°C - +20°C cca. 12 měsíců

dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listě EG
* BUDE DOPLŇENO

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO
Výrobek je určen pro zpracování pouze profesionálními firmami.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce a provádění dřevěné dlažby“ a DIN 68 702 „Dřevěná dlažba“ a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu, typu lepených parket a pozdějšího namáhání hotové podlahy se provede základový nátěr Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell, případně se podklad opatří vhodnou stěrkou řady Servofix nebo Servoplan. Pro vyrovnání a stěrkování před pokládkou dřevěné dlažby použijte stěkové hmoty SERVOPLAN S 111 nebo SERVOPLAN S 444

Na podkladech, opatřených základovým nátěrem Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF, je nutno provést nalepení parket do 48 hodin po jejich aplikaci.

Je nutno dodržovat pokyny, uvedené v technických listech všech použitých výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Tužidlo ve složce B nechte zcela vytéct do složky A. Obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem při cca. 400 ot./min. dokud nevznikne homogenní směs a nezmizí šmouhy uvnitř směsi. Pak směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Bakit PU-P nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Parketu nasuňte, vyrovnejte a poklepejte. Dbejte na plnoplošné podlepení parket. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte.

Objeví-li se na parketách pnutí, ihned příslušná místa zatižte a nechte zatížené do úplného zaschnutí lepidla. Dodržujte pokyny pro zpracování parket a laminátových podlah vydaných jejich výrobcem.  Broušení a spárování parket lze zahájit po 24 až 48 hodinách.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu Druh parket Spotřeba (prášku)
TKB B3

mozaikové parkety (CIN EN 13488)

tkanina Okavlies

izolační podložka Kiesel

 

cca. 700 – 900g/m2
TKB B7

masivní parkety 10mm (DIN EN 13227)

vysoké lamelové parkety (DIN EN 14761)

dvouvrstvé hotové parkety (krátké) (DIN EN 13489)
cca. 1000 – 1200 g/m2
TKB B15

vlysové parkety 14-22mm na drážku a pero (DIN EN 13226)

tří a vícevrstvé hotové parkety (DIN EN 13489)

masivní fošny (DIN EN 13629)

dřevěná dlažba RE a WE (DIN EN 68702)

laminát

izolační desky Okaphone
cca. 1300 – 1500 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO
Složka B obsahuje difenylmetandiizokyanát. Při vdechování je zdraví škodlivý. Při kontaktu s kůží je možná senzibilizace. Při práci dobře větrejte, používejte ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned postižené místo umyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě M 044 „Zacházení s polyuretanovými nátěrovými hmotami“ vydaného profesním sdružením chemického průmyslu. Dále dodržujte pokyny uvedené na etiketě na obalu výrobku.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití čistící utěrkou Bakit RT.

Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
52 x 6 kg kombinované nádoby 60350 4015705603506
52 x 10 kg kombinované nádoby 60351 4015705603513

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

12.05.2017

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.