PRODUKTY / Podlahy a parkety / BAKIT PU-P

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Dvousložkové polyuretanové lepidlo na parkety
Bakit PU-P

Bakit PUP

 

 

 

  • neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
  • vhodné i pro obtížně zpracovatelné dřeviny a druhy parket
  • vhodné pro podlahy s podlahovým topením
  • neobsahuje vodu, při aplikaci nedochází k bobtnání dřeva
  • velmi nízké emise EC 1 R Plus podle GEV

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Dvousložkové polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel a vody, s velmi nízkými emisemi škodlivin v souladu s DIN EN 14 293 určené pro pevné lepení parket a pro celoplošné lepení laminátových podlah, schválených výrobcem pro tento způsob lepení.

Lepidlo je vhodné pro nejrůznější druhy parket: mozaikové parkety, vlysy na drážku a pero, vysoké lamelové parkety, masivní parkety tl. 10 mm, dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety v tabulích i fošnách, masivní dřevěné fošny, laminátové krytiny a dřevěnou dlažbu podle DIN 68 702 RE, WE bez pojezdu vozidel.

Použití lepidla pro lepení exotických dřevin nejprve konzultujte.  

Používá se pro lepení na cementové potěry, anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu (třída tvrdosti IC 10), dřevotřískové desky P5 (V 100 E1), OSB desky typu OSB-3 / OSB-BAU a podkladech se stěrkami řady Servofix nebo Servoplan

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Poměr míchání BUDE DOPLŇENO 7,5 hmot. dílů složky A : 1 hmot. dílu složky B
Doba zpracování * BUDE DOPLŇENO . 45 minut
Zatížitelný *   konečná pevnost je dosažena po cca. 48 hodinách
Brousitelný *   po cca. 24 - 48 hodinách
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodné
GISCODE BUDE DOPLŇENO RU 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1Plus R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO

skladovat v suchu, skladovatelnost v uzavřených originálních obalech při teplotě skladování +10°C - +20°C cca. 12 měsíců

dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listě EG
* BUDE DOPLŇENO

při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO
Výrobek je určen pro zpracování pouze profesionálními firmami.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce a provádění dřevěné dlažby“ a DIN 68 702 „Dřevěná dlažba“ a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu, typu lepených parket a pozdějšího namáhání hotové podlahy se provede základový nátěr Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell, případně se podklad opatří vhodnou stěrkou řady Servofix nebo Servoplan.

Na podkladech, opatřených základovým nátěrem Okamul PU-V schnell nebo Okapox GF, je nutno provést nalepení parket do 48 hodin po jejich aplikaci.

Je nutno dodržovat pokyny, uvedené v technických listech všech použitých výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Tužidlo ve složce B nechte zcela vytéct do složky A. Obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem při cca. 400 ot./min. dokud nevznikne homogenní směs a nezmizí šmouhy uvnitř směsi. Pak směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Bakit PU-P nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Parketu nasuňte, vyrovnejte a poklepejte. Dbejte na plnoplošné podlepení parket. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte.

Objeví-li se na parketách pnutí, ihned příslušná místa zatižte a nechte zatížené do úplného zaschnutí lepidla. Dodržujte pokyny pro zpracování parket a laminátových podlah vydaných jejich výrobcem.  Broušení a spárování parket lze zahájit po 24 až 48 hodinách.  

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití čistící utěrkou Bakit RT.

Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu Druh parket Spotřeba (prášku)
TKB B3

mozaikové parkety (CIN EN 13488)

tkanina Okavlies

izolační podložka Kiesel

 

cca. 700 – 900g/m2
TKB B7

masivní parkety 10mm (DIN EN 13227)

vysoké lamelové parkety (DIN EN 14761)

dvouvrstvé hotové parkety (krátké) (DIN EN 13489)
cca. 1000 – 1200 g/m2
TKB B15

vlysové parkety 14-22mm na drážku a pero (DIN EN 13226)

tří a vícevrstvé hotové parkety (DIN EN 13489)

masivní fošny (DIN EN 13629)

dřevěná dlažba RE a WE (DIN EN 68702)

laminát

izolační desky Okaphone
cca. 1300 – 1500 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO
Složka B obsahuje difenylmetandiizokyanát. Při vdechování je zdraví škodlivý. Při kontaktu s kůží je možná senzibilizace. Při práci dobře větrejte, používejte ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned postižené místo umyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě M 044 „Zacházení s polyuretanovými nátěrovými hmotami“ vydaného profesním sdružením chemického průmyslu. Dále dodržujte pokyny uvedené na etiketě na obalu výrobku.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání  platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
52 x 6 kg kombinované nádoby 60350 4015705603506
52 x 10 kg kombinované nádoby 60351 4015705603513

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

12.05.2017

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+