PRODUKTY / Podlahy a parkety / Bakit FPK

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Bakit FPK lepidlo na vícevrstvé parkety

Bakit FPK

 

 

 

  • Jednosložkové, připravené k okamžitému použití
  • elasticky vytvrzující
  • snadno se nanáší
  • vhodné pro podlahové vytápění

Vlastnosti a použitíBUDE DOPLŇENO

Jednosložkové lepidlo s velmi nízkými emisemi škodlivin, neobsahující rozpouštědla ani silikon, s vynikajícím průběhem vyzrávání a velmi dobrou roztíratelností určené pro elastické lepení vícevrstvých parket. Je vhodné pro dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety. Při lepení exotických dřevin nejprve konzultujte vhodnost použití lepidla s aplikačními techniky Kiesel.

Lepidlo je určeno pro lepení na podklady: cementový potěr, anhydritový litý potěr, dřevotřískové desky V 100 E1, OSB desky a na sanované podklady opatřené vhodnými stěrkami Kiesel řady Servoplan, Servofix nebo Servoalpha. Lepidlo je vyzkoušeno pro použití v systému „Program Kiesel Bakit pro ušlechtilé zpracování parket“.

Bakit FPK lze na řadě podkladů používat i bez předchozí aplikace přednátěru. 

Bakit FPK se dodává také v alternativním balení v hliníkových sáčcích s hadičkou určeného pro nanášení na poklad pomocí aplikačního přístroje Parkett-X-Press-100 nebo Parkett-X-Press-100 Pro.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   žádná
Doba pro položení krytiny *   cca. 30 až 40 minut
Zatížitelný * BUDE DOPLŇENO hotové parkety po cca. 48 hodinách
Brousitelný *   nejdříve po 48 hodinách
na nesavých podkladech po cca. 3 až 4 dnech
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO RS 10 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1RPlus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO

v uzavřených originálních plastových obalech
skladovatelnost cca. 6 měsíců
v hliníkových sáčcích s hadičkou cca. 12 měsíců

* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Jiné, méně vhodné podmínky uvedené hodnoty příslušným způsobem ovlivňují.

 

Příprava podkladuBUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a připraven v souladu s VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce a dřevěná dlažba“ jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladu“ a podle technického listu TKB-8.

V případě potřeby opatřete podklad základovým nátěrem Okamul PU-V schnell (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny) a během 48 hodin pak nalepte podlahovou krytinu. Potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 nebo IC 15 a staré, pevně ulpělé, nosné zbytky starých lepidel opatřete základovým nátěrem Okamul PU-V schnell (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny).

Při lepení na savých podkladech (cementové a anhydritové potěry) lze pro navázání mikročástic prachu natřít podklad přednátěrem Bakit PV-Universal. Vždy musí být dodržena systémová skladba výrobků.

 

ZpracováníBUDE DOPLŇENO

Zpracování lepidla v plastové nádobě

Otevřete obal a odstraňte fólii a případný zatvrdlý povlak z povrchu lepidla. Bakit FPK nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Lepidlo naneste pouze na takovou plochu, na kterou dokážete během cca. 30 až 40 minut položit parkety. Parkety do lepidlového lože nasuňte, vyrovnejte a zafixujte poklepem.

Dbejte na plnoplošné podlepení jednotlivých parket. Parketové prvky ve formě fošen délky nad 2.000 mm se doporučuje dodržet tolernaci nerovností podle DIN EN 18202 maximálně 2 mm/m. Uvedené velikosti zubové stěrtky jsou pouze pomocná údaje, finální výběr velikosti zubové stěrky závisí na konkrétních podmínkách na místě zpracování výrobku. Kapky lepidla z podlahové krytiny ihned odstraňte pomocí Bakit RT, znečištěné místo zavlhka otřete pomocí

Bakit KR a následně osušte savým papírem. Po odebrání části lepidla z kbelíku je nutno načatý kbelík ihned zakrýt fólií.

Při lepení vždy dodržujte pokyny výrobce parket.

Zpracování lepidla pomocí aplikačního přístroje

Sáček s hadičkou vložte do zásobníku aplikačního přístroje a odřízněte nebo ucvakněte vnější uzavírací svorku sáčku. Na dávkovací hlavici našroubujte výměnnou trysku vhodné velikosti a pevně utáhněte. Nyní můžete zahájit aplikaci lepidla. Housenky lepidla na podklad nanášejte v rovných, pravidelných řadách. Pokud dochází k nedostatečnému pokrytí parket lepidlem, tak zpomalte rychlost nanášení. Parkety vložte mírným posuvným pohybem do lepidlového lože a pevně přiklepněte, v případě potřeby až do úplné zaschnutí lepidla zatižte. Dbejte na plnoplošné podlepení jednotlivých parket. Lepidlo naneste pouze na takovou plochu, na kterou dokážete během cca. 30 až 40 minut položit parkety.

Načaté sáčky s lepidlem je nutno před uskladněním vzduchotěsně uzavřít pomocí plastové těsnící pásky, která je dodávána společně se sáčkem.

Vždy je nutno dodržovat pokyny výrobce parket.Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití výrobkem Bakit RT.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu
Druh parket
Spotřeba
TKB B3

Okavlies
Izolační podložka Kiesel

cca. 800 - 850 g/m2
TKB B7

Hotové krátké parkety (DIN EN 13489)

cca.850 - 1.050 g/m2
TKB B11

Hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13489)
Šířka fošen max. 22 cm; délka fošen max. 250 cm
Izolační desky Okaphone

cca.1.050 – 1.200 g/m2
TKB B11

Hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13489)
Šířka fošen max. 25 cm; délka fošen max. 300 cm
V jednotlivých případech možná délka max. 320 cm

cca. 1.200 – 1.500 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Typ výměnné trysky
Druh parket
Spotřeba
300-28-3,5

Krátké hotové parkety (DIN EN 13 489)

cca. 800 - 1.100 g/m2
300-17-3,5

Hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13489)

cca.1.100 - 1.300 g/m2

 

 

UpozorněníBUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
33 x 17 kg plastové kbelíky
46051 4015705460512
2 x 8 kg aluminiové sáčky s hadičkou, béžová 46056 4015705460567

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

18.12.2017/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.