PRODUKTY / Podlahy a parkety / BAKIT EK neu

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Elastické lepidlo na parkety
Bakit EK neu

Bakitek EK neu

 

 

 

  • jednosložkové
  • připravené k okamžitému použití
  • univerzální použití
  • rychle a elasticky vytvrzující
  • velmi snadno roztíratelné
  • dlouhá doba pro uložení parket do lepidlového lože

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Jednosložkové lepidlo s velmi nízkými emisemi škodlivin, neobsahující rozpouštědla ani silikon, s vynikajícím průběhem vyzrávání a velmi dobrou roztíratelností určené pro elastické lepení parket. Lepidlo je vhodné pro různé druhy parket- např. mozaikové parkety, vlysové parkety od tloušťky 16 mm na  pero a drážku, vysoké lamelové parkety tl. 10 - 23 mm, dřevěnou dlažbu RE (DIN 68 702) s maximální velikostí špalíku dlažby 50 mm, dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety ve formě desek a prken, masivní dřevěné fošny do délky 270 cm od tloušťky 15 mm (s poměrem tloušťky k šířce max. 1:10, u dřevin náchylných k bobtnání max. 1:8) do délky 270 cm. Při lepení exotických dřevin nejprve konzultujte vhodnost použití lepidla s techniky Kiesel.
Lepidlo je určeno pro lepení na podklady: cementový potěr, anhydritový potěr, dřevotřískové desky V 100 E1, OSB desky a na sanované podklady opatřené vhodnými samonivelačními stěrkami Kiesel.

Lepidlo Bakit EK neu je schváleno pro použití v systému „Program Kiesel Bakit pro povrchovou úpravu parket“.

Bakit EK neu lze na řadě podkladů používat i bez předchozí aplikace přednátěru.Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová a dub
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +15°C
Doba odvětrání *   žádná
Doba pro položení krytiny *   cca. 40 minut
Zatížitelný * BUDE DOPLŇENO po cca. 24 hodinách
u hotových parket po cca. 12 hodinách
Brousitelný *   nejdříve po cca. 24 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO RS 10 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1RPlus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v uzavřených originálních nádobách
skladovatelnost 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 356 Parketářské práce, DIN 18 367 a DIN 68 702 Dřevěné dlažby/ zejména podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit /podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladu“ , technického listu TKB-8/ a musí umožňovat lepení dalších vrstev.

V případě potřeby opatřete podklad základovým nátěrem Okamul PU-V schell (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny) a během 48 hodin od nanesení přednátěru pak nalepte podlahovou krytinu.

Potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 nebo IC 15 a staré, pevně ulpělé, nosné zbytky starých lepidel opatřete základovým nátěrem Okamul PU-V schnell (doba vytvrzení nejméně 3 hodiny).  Při lepení na savých podkladech (cementové a anhydritové potěry) lze pro navázání mikročástic prachu natřít podklad přednátěrem Bakit PV-Universal. Je potřeba dodržet systémovou skladbu výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Otevřete obal a odstraňte fólii a případný povlak z povrchu lepidla.

Bakit EK neu nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou, naneste pouze na takovou plochu, na kterou dokážete během 40 minut nalepit parkety. Parkety do lepidlového lože nasuňte, vyrovnejte a zafixujte poklepem.

Dbejte na plnoplošné podlepení jednotlivých parket. Kapky a znečištení lepidlem z povrchů ihned odstraňte pomocí ubrousků Bakit RT. U parket s hladkou hranou je třeba zajistit nanesení lepidla na celou plochu hrany parket. Pokud není lepidlo celoplošně naneseno na styčné spáry parket, může v nevyplněných sparách docházet k pohybům.  Načaté kbelíky se zbytkem lepidla je třeba při skladování zakrýt fólií, aby se co nejvíce omezila reakce se vzdušnou vlhkostí, způsobující tvrdnutí lepidla.

Při lepení vždy dodržujte pokyny výrobce parket. 

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití ubrousky Bakit RT.

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu
Druh parket
Spotřeba (prášku)
TKB B3 / B6

mozaikové parkety (DIN EN 13 488)
Izolační podložka Kiesel Dammunterlage/ Okavlies

700 - 900 g/m2
TKB B7
vysoké lamelové parkety 10-23 mm (DIN EN 14 761)
krátké hotové parkety (DIN EN 13 489)
800 – 1000 g/m2
TKB B15
vlysy tl. 22 mm na pero a drážku (DIN EN 13226)
dřevěná dlažba RE (DIN 68 702)
masivní dřevěné fošny (DIN EN 13 226)
hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13489)
Izolační desky Okaphone
1000 – 1200 g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
33 x 17kg plastové kbelíky barva dub 46059 4015705460598
33 x 17kg plastové kbelíky barva  béžová 46049 4015705460499

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Stav
BUDE DOPLŇENO

27.11.2018

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.