PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKAPOX GF

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Epoxidový základový nátěr Okapox GF

OKAPOX GF

 

 

 

  • neobsahuje rozpouštědla
  • zvláště vhodný pro použití na komplikovaných podkladech
  • systémový základový nátěr pro ServoArt® CeFlo
  • pojivo pro zhotovení epoxidové malty a drenážní malty
  • parotěsná zábrana s koeficientem prostupu vodní páry sd = 200
  • po přidání urychlovače Okapox se používá také jako rychleschnoucí systém s reakční dobou 3,5 až 4 hodiny
Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Dvousložkový, snadno roztíratelný základní nátěr s nízkými emisemi na bázi epoxidové pryskyřice neobsahující rozpouštědla ani vodu, určený pro úpravu savých i nesavých podkladů před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny.

Okapox GF lze použít jako izolační vrstvu proti přestupu zbytkové vlhkosti z cementových podkladů před pokládkou elastických a textilních podlahových krytin a parket.

Okapox GF chrání podklady citlivé na vlhkost jako například anhydritové potěry pro navlhnutím shora a současně může být použit jako pojivo pro zhotovení epoxidové  malty.

Okapox GF má při tloušťce vrstvy 0,5mm (spotřeba přibližně 500g/m2) odpor proti prostupu vodních par (hodnota koeficientu sd) 200m a může být použit jako parotěsná zábrana.

Okapox GF může být použit v kombinaci s výztužnou mřížkou Kiesel Glasbittergelege pro vyztužení a zpevnění podkladů pro následnou pokládku podlahových krytin.

Okapox GF je vhodný také jako pojivo pro zhotovení drenážních potěrů v kombinaci s potěrovým kamenivem pro drenážní potěry Kiesel DEV.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO nažloutlá, průsvitná
Použití BUDE DOPLŇENO interiér i exteriér, na stěnách a podlaze
Hodnota koeficientu sd BUDE DOPLŇENO

podle DIN EN ISO 7783-2
200m při tloušťce vrstvy 0,5mm

Objemová hmotnost BUDE DOPLŇENO 1,20 g/cm3
Pevnost v tlaku BUDE DOPLŇENO cca. 60 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu BUDE DOPLŇENO cca. 35 N/mm2
Pevnost v odtržení BUDE DOPLŇENO dojde k porušení betonového podkladu
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +10°C až +25°C (podklad)
Teplotní odolnost BUDE DOPLŇENO -20°C až +60°C
Poměr míchání složek BUDE DOPLŇENO

7kg balení: 5,0kg složky A / 2,0kg složky B
3,5kg balení: 2,5kg složky A / 1,0kg složky B
1kg balení:    0,7l složky A / 0,29kg složky B

Spotřeba křemičitého písku
  cca. 2,5 kg/m2 (zrnitost 0,6 – 1,2mm)
Spotřeba křemičitého písku pod Okamul PU-FCA BUDE DOPLŇENO cca. 2,5 kg/m2 (zrnitost 0,2 – 0,7mm)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO cca. 30 - 40 minut
cca. 30 min. s urychlovačem Okapox
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Úplné vytvrzení * BUDE DOPLŇENO po cca. 7 dní
po cca. 3 dny s urychlovačem Okapox
Pochozí * / Pokládka krytiny * BUDE DOPLŇENO po cca. 12 hodinách
po cca. po 3,5 - 4 hodinách s urychlovačem Okapox
GISCODE BUDE DOPLŇENO RE 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1R podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost cca. 12 měsíců
optimální teplota skladování +10°C až +20°C
BUDE DOPLŇENO dodržujte údaje v bezpečnostním listě EG
*   při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO
Výrobek je určen pro zpracování pouze odbornými firmami.

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, DIN 18 356 případně DIN 18 365 a podle současného stavu vývoje techniky. Podklad se předem ošetří podle technického listu BEB. U podlah s pojezdem paletových vozíků musí pevnost podkladu vyhovovat budoucímu zatížení pojezdem vozíků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Propíchněte šroubovákem na několika místech dno horní nádoby a nechte tužidlo zcela vytéct do spodní nádoby. Vyprázdněnou horní nádobu sejměte a obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem, dokud nevznikne homogenní směs a nezmizí šmouhy uvnitř směsi. Pak směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Použití jako základový nátěr před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny popř. v systému ServoArt® CeFlo

Okapox GF nanášejte na podklad pomocí vlněného válečku nebo zubové stěrky velikosti TKB B1 v rovnoměrné vrstvě. Ihned po vytvrzení (během 48 hodin) proveďte druhou vrstvu neředěným Okatmos® EG 20 nebo Okatmos® UG 30.

Použití jako základový nátěr před stěrkováním a pokládkou podlahové krytiny popř. v izolačním systému Okamul PU-FCA

Na savých podkladech se provede ihned po proniknutí prvního nátěru do struktury podkladu druhý nátěr pomocí nezředěného Okapox GF (spotřeba cca. 300g/m2). Následně se čerstvě natřená plocha posype v přebytku křemičitým pískem zrnitosti 0,6 až 1,2mm (v systému s Okamul PU-FCA zrnitost 0,2 až 0,7mm).

Použití jako parotěsná zábrana

Okapox GF je vhodný také pro použití jako parozábrana před pronikáním vlhkosti z betonových podkladů vykazujících zbytkovou vlhkost maximálně 7,0% hmotnosti a cementových potěrů vykazujících zbytkovou vlhkost 5,0 CM-% pod flexibilní a elastické podlahové krytiny a parkety.

Použití jako základový nátěr pro ochranu podkladů citlivých na vlhkost

Pro ochranu podkladů jako například anhydritové potěry se aplikuje jeden nátěr Okapox GF a po jeho vytvrzení (během 48 hodin) se nanáší Okatmos® EG 20 nebo Okatmos® UG 30 jako kontaktní můstek.

Použití jako epoxidová malta

Okapox GF se rozmíchá na homogenní směs a přidá se až 7kg křemičitého písku zrnitosti 0,6 až 1,2mm na 1kg Okapoxu GF. V případě potřeby lze přidáním výrobku Okapox Stellmittel (cca. 1 až 4%) zvýšit tvarovou stálost malty.

Pro urychlení reakční doby a tím pádem ke zkrácení doby čekání lze na 3,5kg Okapox GF přidat jedno balení urychlovače Okapox-Beschleuniger (200ml).

Tímto se reakční doba sníží na cca. 3,5 až 4 hodiny.

Použití jako drenážní malta / drenážní potěr na balkónech a terasách

Pro zhotovení drenážních potěrů bez pozdějšího výskytu výkvětů se rozmíchá 1kg balení Okapox GF na homogenní směs a v dostatečně velké nádobě (sud, vědro nebo káď) se smíchá s 25kg pískové přísady do drenážních potěrů Kiesel DEZ. Míchání se provádí tak dlouho, dokud není písková přísada zcela homogenně obalena epoxidovou pryskyřicí (lze rozpoznat opticky podle barevného tónu zrnek písku). Poměr míchání 1:25.

 

Hotová směs se nanese na zpracovávaný povrch sestávající z vhodných drenážních matrací, těsnící emulze Servoflex DMS 1K Plus SuperTec nebo Servoflex DMS 1K Plus schnell SuperTec (nanese se na malou plochu, stáhne a vyhladí). Minimální tloušťka vrstvy činí 25mm. Na vystupující stavební prvky se upevní okrajové izolační pásky. Podklad musí mít dostatečný spád nejméně 1,5%.

Dilatační pole je nutno rozměřit tak, aby byla pokud možno čtvercová. Neměla by být překročena maximální délka strany dilatačního pole 4m.

Čerstvě položenou plochu je nutno po dobu průběhu reakce v trvání cca. 12 hodin chránit před deštěm a slunečním zářením. Optimální teplota zpracování je mezi 12°C až 25°C.

Po úplném ukončení reakce drenážního potěru může začít lepení podlahové krytiny pomocí lepidel Servoflex-Trio-SuperTec technikou buttering-floating. Přitom je potřeba dbát na celoplošné nanesení lepidla na spodní stranu lepené podlahové krytiny. Spáry mezi dlaždicemi je nutno udržovat volné, nezaplněné lepidlem například pomocí mechanického proškrábnutí. Z důvodu teplené roztažnosti je potřeba volit raději světlé tóny dlažby. Tmavá nebo velkoformátová dlažba vyžaduje snížení velikosti výše uvedených dilatačních polí.

Spotřeba činí cca. 16kg/m2 na 1cm tloušťky vrstvy drenážní malty, závisí na míře zhutnění.


Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

cca. 200 - 300g/m2 při použití jako základový nátěr
cca. 400 - 500g/m2 při použití jako izolace proti pronikání vlhkosti
cca. 800 - 950g/m2 v kombinaci s výstužnou mřížkou Kiesel
cca. 600 - 700g/m2 na 1cm tl. vrstvy při použití jako drenážní malta

    

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití pomocí  Okamul WH Plus, Bakit RT nebo pomocí rozpouštědla, například lihem.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
45x7 kg plechové dvoupatrové nádoby 48038 4015705480381
60x3,5 kg plechové dvoupatrové nádoby 48039 4015705480398
1 kg plechové dvoupatrové nádoby 48042 4015705480428
25 kg pytle přísady do drenážních potěrů 60332 4015705603322

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

06.10.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.