PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS EG 20

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Přednátěr Okatmos® EG 20

Okatmos EG 20

 

 

 

  • zajišťuje vysokou přilnavost
  • hygienizující účinek, zabraňuje zápachu
  • pro savé i nesavé podklady
  • neobsahuje rozpouštědla (podle TRGS 610), velmi nízké emise škodlivin
  • velmi rychle schnoucí

 Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Hygienizující přednátěr neobsahující rozpouštědla (podle TRGS 610), s velmi nízkými emisemi škodlivin. Přednátěr zajišťuje vysokou přilnavost dalších vrstev k podkladu. Je určen pro prvotní úpravu savých i nesavých podkladů. Přednátěr je možno použít na staré, nosné, vodě odolné zbytky starých lepidel.

Není vhodný pro vodou rozpustná lepidla na bázi siřičitých louhů a bitumenová lepidla.

Okatmos® EG 20 přispívá díky svým hygienizujícím účinkům k odstranění vzniku zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Min. teplota podlahy (podkladu) BUDE DOPLŇENO +17°C
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca. 75 – 150g/m2
Doba schnutí * BUDE DOPLŇENO cca. 0,5 - 3,0 hodiny
na dřevěných podkladech cca. 24 hodin
na anhydritových potěrech / suchých potěrech min. 24 hodin
pokud se na přednátěr provádí stěrka Servoalpha lze stěrku aplikovat jakmile je přednátěr pochozí
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Označení podle GefStoffV BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 – podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem
skladovatelnost ca. 12 měs.
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 popřípadě DIN 18 356  a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a i podle technického listu TKB-8.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Okatmos® EG 20 nanášejte na podklad nezředěný pomocí vlněného válečku nebo štětkou. Zamezte vzniku louží a vytvoření silné vrstvy. Při aplikaci na anhydritové nebo cementové potěry zřeďte Okatmos® EG 20 vodou v poměru 1:1 až 1:3 podle savosti potěru. Na hutných, nesavých podkladech a na dřevěných podkladech aplikujte Okatmos® EG nezředěný.

Hygienizující účinek zůstává zachován až do zředění 1:1.

Stěrkování začněte provádět teprve po úplném zaschnutí.

Musí být zajištěno použití systémové skladby výrobků.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí očistěte ihned po použití vodou a mýdlem.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Nelze očekávat střednědobé a dlouhodobé úniky jmenovitých koncentrací těkavých organických látek (VOC) do vzduchu v místnosti. Přesto by mělo být během zpracování výrobku a během jeho schnutí zajištěno řádné větrání.

Během zpracování výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu výrobku s očima nebo pokožkou ihned důkladně vypláchněte vodou. Nevylévat do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Výrobek obsahuje izothiazolinon. Informace pro alergiky lze získat na telefonním čísle 0049/711/93134-0 nbo v bezečnostním listu výrobku na www.kiesel.com/sidacz/.

Skladujte mimo dosah dětí.

Likvidace

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo půdy. Balení lze odevzdat k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění. Vytvrzené zbytky výrobku lze likvidovat jako průmyslový odpad podobný domácímu odpadu. Obaly s tekutými zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.

Složení

Akrylátová disperze, zahušťovadla, smáčedla, prostředky zabraňující tvorbě pěny a konzervační prostředky, voda.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku EAN
60 x 10 kg plastové kanystry 49002 4015705490021

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

20.06.2016/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.