PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit Ölhärter

 

Tužidlo pro olej Bakit WO / Bakit HO Plus
Bakit Ölhärter

Bakit Ölhärter
 
  • zvyšuje odolnost impregnované podlahy proti opotřebení
  • prodlužuje životnost podlahy
  • urychluje schnutí oleje
  • vytváří protiskluzový povrch podlahy (R10) u Bakit WO
  • vhodné i pro exotické dřevin

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit Ölhärter je přísada určená výlučně pro tvrdý voskový olej Bakit WO a olej na dřevěné podlahy Bakit HO Plus. Zkracuje dobu schnutí a zvyšuje odolnost povrchu podlahy proti opotřebení. Díky přidání tužidla Bakit Ölhärter lze u voskového oleje Bakit WO dosáhnout protiskluznost podlahy vyhovující normě EN 51130 (R10). Po přidání tužidla Bakit Ölhärter se zkracuje doba zpracovatelnosti oleje na 45 minut. Tužidlo Bakit Ölhärter se výborně hodí na řadu druhů exotických dřevin.

 

Technické údaje

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

Bakit WO

další práce na podlaze s tužidlem: po cca. 4 - 6 hod. s opatrností použitelná podlaha: po cca. 24 hod.   

konečná tvrdost: po cca. 7 dnech

Bakit HO Plus

další práce na podlaze Bakit HO Plus Erstpflege: po cca. 4 - 6 hod. s opatrností použitelná podlaha: o cca. 1 - 2 hod.   

konečná tvrdost: po cca. 28 hodinách

Skladování BUDE DOPLŇENO

v neotevřených originálních obalech skladovatelnost nejméně 1 rok od data výroby, citlivý na mráz, v létě skladovat v chladu (ne při teplotě nad +30ºC)

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 80 až 120. Protože olejované plochy mají velmi vysoké požadavky na rovnoměrnost povrchu, doporučuje se provést druhé přebroušení brusnou mřížkou zrnitosti 120 nebo pomocí jednokotoučové brusky nebo pomocí podobné brusné techniky. Při požadavku na protiskluznost podlahy R10 proveďte závěrečné broušení zrnitostí 100 bez brusné mřížky. Následně je třeba povrch důkladně očistit. Musí být zbaven nabroušeného prachu a všech dalších nečistot.     

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO popř. Bakit HO Plus dobře promíchejte a přidejte 5% tužidla Bakit Ölhärter. Obě složky dobře a intenzivně promíchejte. V důsledku přidání tužidla Bakit Ölhärter je doba zpracovatelnost olejů 40 až 45 minut. Namíchejte pouze takové množství materiálu, které můžete zpracovat během  40 až 45 minut.

Bakit WO

První nátěr nanášejte válečkem na oleje Kiesel Ölwalze 25 cm určeným pro Bakit WO  při spotřebě cca. 80-100g/m2.  Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je nasycen čerstvým materiálem již nepokládejte na naolejovaná místa. Plochu nechte nejméně 4 až 6 hodin zaschnout. Před nanesením druhé vrstvy se provede mezibroušení brusnou mřížkou zrnitosti 120.

Po mezibroušení podlahu vysajte vysavačem a obvyklým způsobem proveďte druhý nátěr při spotřebě cca. 80-100g/m2.

Při požadavku na protiskluznost podlahy R10 proveďte broušení brusnou mřížkou zrnitosti 100.

Bakit HO Plus

Obsah nádoby nechte před použitím ohřát na teplotu zpracování, která činí nejméně +18ºC a pečlivě promíchejte. Pak do oleje na dřevěné podlahy Bakit HO Plus přidejte 5%  tužidla  Bakit Ölhärter a intenzivně promíchejte.

Bakit HO Plus se na podlahu nanáší v tenké vrstvě pomocí velurového válečku Kiesel Ölwalze Velours 25 cm a pomocí červeného padu se rozetře a vmasíruje do struktury dřeva. Provádí se tak dlouho, dokud dřevo přijímá olej. Po cca. 10 - 20 minutách olej bezezbytku rozleštěte béžovým padem. Pokud na povrchu podlahy stále zůstávají v důsledku velkého množství naneseného oleje zbytky, tak se zbylý olej odstraní bílým padem a následně se plocha opět vyleští béžovým padem. Na povrchu podlahy nesmí zůstat žádné šmouhy a stříkance oleje. Nezapomeňte ručně zapravit plochy, na které se nelze dostat strojně. V každém případě proveďte nejprve malou plochu jako vzorek.

Po 1 - 2 hodinách je plocha s opatrností pochozí, po 24 hodinách je zatížitelná. Na podlahu vstupte teprve, až když je olej zcela zaschlý. Zajistěte řádné větrání místnosti.

Prvotní ošetření podlahy mopem nebo hadrem přípravkem Bakit HO Plus Erstpflege lze provést až po uplynutí 24 hodin. Po zaschnutí je podlaha opět pochozí.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Tužidlo Bakit Ölhärter je za nepříznivých okolností samovznětlivé. Použité nářadí a hadry skladujte ve vodě nebo ve vzduchotěsné plechové nádobě. Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 3, 4, 5 a 6.

Občas se může v důsledku vysoké reaktivity před zpracováním výrobku vytvořit škraloup. Sledujte, zda škraloup nevzniká a případně ho odstraňte.     

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

1 díl tužidla Bakit Ölhärter

20 dílů vosku Bakit WO popř. Bakit HO Plus

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Hadry nasycené tekutým výrobkem ihned po použití vyperte nebo uskladněte v kovové vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vznícení).

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček na oleje Kiesel Ölwalze 25 cm pro Bakit WO

Velurový váleček na oleje Kiesel Ölwalze 25 cm Velours pro Bakit HO Plus.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit Ölhärter obsahuje alifatické poliyizokyanáty.

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.Balení

Balení   číslo výrobku EAN
0,25l plechové nádoby 51185 4015705511856

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

18.01.2017/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+