PRODUKTY / Podlahy a parkety / ServoMulti S 110

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Univerzální cementová stěrková hmota ServoMulti S 110

ServoMulti S 110
 

 

  • samonivelační
  • tloušťka vrstvy do 10 mm  

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů pro univerzální použití.

Má velmi dobrou nivelitu a je určena k stěrkování a vyrovnání podkladů, připravených k pokládce elastických a textilních podlahových krytin, do 10 mm vrstvy.

ServoMulti S110 nelze použít jako finální pochozí vrstvu podlahy nebo ve vlhkém prostředí.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO šedá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
tloušťka vrstvy  do 10 mm, na dřevotřísce /V100/  litém asfaltu min. třídy IC 10 stěrková vrstva  do 5 mm
Spotřeba   1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy
Podlahové vytápění   vhodný
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 1529)   vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 2 mm
Množství vody BUDE DOPLŇENO 6,5 l na 25 kg prášku
 Doba vyzrávání   5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO 20 minut
Pochozí po *   2 hodinách
Pokládka podl. krytiny *   po 24 hodinách
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost 6 měsíců
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO Xi dráždivý
GISCODE BUDE DOPLŇENO

ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613

EMICODE   EC 1 R podle GEV
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů a podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 365, technický list BEB/. Podklady penetrujte OKAMUL VS 02, dodržujte systémovou skladbu výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

ServoMulti S 110 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla při maximálně 600 otáček /min. smíchejte na hladkou hmotu bez hrudek. Nechte asi 5 minut vyzrát, znovu promíchejte.

Nanášejte hladítkem nebo ozubenou stěrkou. Při aplikaci na podklad z litého asfaltu musí být podklad minimálně třídy IC 10 (do tloušťky stěrkové vrstvy 5 mm), při aplikaci na dřevotřískové desky ověřte třídu desek V 100 a řádné provedení konstrukce.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte zkušební stěrkování.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. Doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.


 

Balení

Balení   číslo výrobku
42 x 25 kg plastové kbelíky 42019

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

11/2013

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.