PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit WO Härter

 

Bakit WO Härter - tužidlo pro tvrdý voskový olej Bakit WO

Bakit WO Harter
 

 

  • zvyšuje odolnost ošetřené podlahy proti opotřebení
  • prodlužuje životnost povrchu podlahy
  • urychluje schnutí
  • zvyšuje protiskluzové vlastnosti podlahy
  • (R10)vhodné i pro exotické dřeviny

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO Härter je přídavek určený pro tvrdý voskový olej Bakit WO. Zkracuje dobu schnutí a zvyšuje odolnost povrchu podlahy proti opotřebení. Díky přidání tužidla Bakit WO Härter lze dosáhnout protiskluznost podlahy dle normy EN 51130 (R10). Po přidání tužidla se zkracuje doba zpracovatelnosti na 45 minut. Bakit WO Härter  se výborně hodí na celou řadu druhů exotických dřevin.

 

Technické údaje

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

další vrstva s tužidlem: po cca. 4-6 hodinách
opatrně použitelná podlaha: po 24 hod.
dosažení konečné tvrdosti: po 7 dnech

Skladování BUDE DOPLŇENO

v neotevřených originálních obalech skladovatelnost nejméně 1 rok od data výroby, není citlivý na mráz, v létě skladovat v chladu (ne při teplotě nad +30ºC)

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů Poslední broušení by mělo být provedeno  zrnitostí 80 - 120. Protože olejované plochy mají velmi vysoké požadavky na rovnoměrnost povrchu, doporučujeme provést druhé přebroušení pomocí brusné mřížky 120 za použití jednokotoučové brusky nebo jiného technického prostředku určeného na broušení podlah. Následně je třeba povrch podlahy důkladně očistit.  Při požadavku na protiskluznost povrchu podlahy R10 je třeba provést poslední broušení bez brusné mřížky zrnitostí 100. Po provedeném broušení musí být povrch zbaven nabroušeného prachu a dalších nečistot.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO dobře promíchejte a přidejte 10% tužidla Bakit WO Härter. Pak obě složky intenzivně promíchejte. V důsledku přidání tužidla je doba zpracovatelnosti 40 - 45 minut. Namíchejte takové množství materiálu, které dokážete během  40 - 45 minut zpracovat.

První nátěr nanášejte velurovým válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 určeného pro nanášení Bakitu WO. Spotřeba 80 - 100g/m2. Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je po použití nasycen materiálem, již nepokládejte na čerstvě naolejovaná místa. Plochu nechte nejméně 4 - 6 hodin zaschnout. Před nanesením druhé vrstvy se provede mezibroušení brusnou mřížkou 120.

Po mezibroušení podlahu vysajte vysavačem a proveďte druhý nátěr při spotřebě 80-100g/m2.  Při požadavku na protiskluznost povrchu použijte pro mezibroušení brusnou mřížku 100.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Tužidlo Bakit WO Härter je za nepříznivých okolností samovznětlivé. Použité nářadí a hadry skladujte ve vodě nebo ve vzduchotěsné plechové nádobě. Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 3, 4, 5 a 6.

Občas se může v důsledku vysoké reaktivity před zpracováním výrobku vytvořit sraženina, případně ji odstraňte.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

1 díl tužidla Bakit WO Härter

10 dílů voskového oleje Bakit WO

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Hadry, znečištěné výrobkem, ihned po použití vyperte nebo uskladněte v kovové vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vznícení).

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 pro nanášení Bakitu WO.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Bakit WO Härter obsahuje alifatické polyizokyanáty.

Prosím, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
0,5l plechové nádoby 51179

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

06.11.2014

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+