PRODUKTY / Bakit - povrchová úprava dřevěných podlah / Bakit WO

 

Bakit WO  - tvrdý voskový olej

Bakit WO
 

 

  • odpuzuje vodu
  • není citlivý na znečištění
  • rychleschnoucí
  • lze použít i s přidáním tužidla
  • při zpracování s přidáním tužidla splňuje požadavky na protiskluzovou ochranu podle EN 51130 (R10)

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

 

Bakit WO umožňuje olejování a voskování v jednom pracovním kroku. Jedná se o bezbarvý, matný prostředek pro ošetřování povrchu podlah podle normy DIN 18356 pro neošetřené nebo až na hrubé dřevo zbroušené dřevěné podlahy. Ošetřená podlaha je podle kritérií normy DIN 68861-1B odolná proti skvrnám po polití vínem, kávou, pivem, coca-colou, čajem apod.  Konzistence výrobku je tixotropní a díky tomu ho lze snadno nanášet. Kresba dřeva se po ošetření přirozeným způsobem zvýrazní. Výrobek splňuje požadavky normy DIN EN 71-3 Bezpečnost hraček a má antibakteriální účinky v souladu s nařízením JIS Z 2801:2000.

 

Technické údaje

Báze BUDE DOPLŇENO

Roztok přírodních vosků ve spojení s rostlinnými oleji a pryskyřicemi

Teplota zpracování
BUDE DOPLŇENO

+15°C až +25°C

Doba schnutí *  

další vrstva bez tužidla: po 8-12 hodinách
další vrstva s tužidlem: po  4-6 hodinách
opatrně použitelná podlaha: po 24 hod.
dosažení konečné tvrdosti: po 7 dnech

Označení podle GefStoffV  

nepodléhá označovací povinnosti

GISCODE BUDE DOPLŇENO

Ö 60

Označení VOC
  2004/42/2 A (j) 550, 500 g/l <467g/l
Skladování BUDE DOPLŇENO

v neotevřených originálních obalech skladovatelnost nejméně 1 rok od data výroby, není citlivý na mráz, v létě skladovat v chladu (ne při teplotě nad +30ºC)

* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podlahu je třeba zbrousit na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá, bez zbytků olejů, vosků nebo jiných materiálů. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí 80 - 120. Protože olejované plochy mají velmi vysoké požadavky na rovnoměrnost povrchu, doporučujeme provést druhé přebroušení pomocí brusné mřížky 120 jednokotoučovou bruskou apod. Následně je třeba povrch podlahy důkladně očistit od nabroušeného prachu a dalších nečistot.

Při požadavku na protiskluznost povrchu podlahy R10 je třeba provést poslední broušení bez brusné mřížky zrnitostí 100.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Dobře promíchejte. Nanášejte velurovým válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25  pro nanášení Bakitu WO.

Bakit WO je připraven k okamžitému použití. Zpracovává se nezředěný. První nátěr naneste válečkem v tenké vrstvě (spotřeba 60 - 80g/m2), na váleček netlačte a dobře a důkladně rozetřete. Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je po použití nasycen olejem,  již nepokládejte na čerstvě naolejovaná místa.

Nechte nejméně 8 - 12 hodin zaschnout. Zajistěte dobré větrání a přívod vzduchu. Druhý nátěr provádějte stejným způsobem. Pokud doba mezi prováděním prvního a druhého ošetření nepřekročí 24 hodin, tak není potřeba provádět žádné mezibroušení. Dodatečné ošetření podlahy po aplikaci Bakitu WO již není třeba provádět.

Případné rozdíly ve stupni lesku po aplikace druhé vrstvy, způsobené nedostatečným nasycením vláken dřeva, nebo místy příliš drsný povrch, lze opravit dalším ošetřením celé plochy podlahy tenkou vrstvou Bakit WO.  V tomto případě povrch podlahy nejprve celoplošně přebruste brusnou mřížkou 100/120 a prach důkladně vysajte. 

 ZPRACOVÁNÍ S PŘIDÁNÍM TUŽIDLA

Provádí se na silně zatěžovaných místech, u exotických dřevin a v prostorách, kde je požadována ochrana proti uklouznutí podle EN 51130 (R10). Bakit WO dobře promíchejte a přidejte 10% tužidla Bakit WO Härter. Pak znovu dobře promíchejte. V důsledku přidání tužidla je doba zpracovatelnosti 40-45 minut. Namíchejte pouze takové množství materiálu, které během 40 až 45 minut zpracujete.

První nátěr nanášejte velurovým válečkem Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 pro nanášení Bakitu WO,  při spotřebě  80 - 100g/m2.  Nejprve válečkujte proti směru vláken, pak ve směru vláken dřeva. Váleček, který je po použití nasycen materiálem, již nepokládejte na čerstvě naolejovaná místa. Plochu nechte min. 4 - 6 hodin zaschnout. Před nanesením druhé vrstvy se provede mezibroušení brusnou mřížkou 120.

Po mezibroušení podlahu vysajte vysavačem a obvyklým způsobem proveďte druhý nátěr při spotřebě asi 80 - 100g/m2.

 

Důležité upozornění
BUDE DOPLŇENO

Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 3, 4, 5 a 6.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

60 - 100g/m2 na jednu vrstvu nanesenou válečkem.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO

Hadry nasycené tekutým výrobkem ihned po použití vyperte nebo uskladněte v kovové vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vznícení).

 

Nářadí
BUDE DOPLŇENO

Váleček Kiesel na oleje Kiesel Ölwalze 25 určený pro nanášení Bakitu WO.

 

Člověk a životní prostředí
BUDE DOPLŇENO

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi. Další informace naleznete v bezpečnostním listě.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


Balení

Balení   číslo výrobku
5l plechové nádoby 51174

 

 
Stav
BUDE DOPLŇENO

06.11.2014/lo

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+