PRODUKTY / Podlahy a parkety / Servoalpha AF 1000

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Univerzální stěrková hmota
Servoalpha AF 1000

Servoalpha AF 100

 

 

 

  • nízké vnitřní pnutí
  • vysoká konečná pevnost
  • neobsahuje chromáty
  • ekologická - použití recyklovaných surovin
  • samonivelační
  • pro tloušťku stěrkové vrstvy 1 – 20 mm
  • velmi dobře se rozlévá

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Univerzální stěrková hmota na bázi alfa polohydrátu síranu vápenatého s velmi dobrým rozléváním v ploše, určená pro stěrkování a vyrovnávání  připravených podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 20 mm. Stěrka Servoaplha AF 1000 je vhodná jako podklad pro pokládku elastických a textilních podlahových krytin a vícevrstvých parket v kombinaci s Bakit EK neu. Před zahájením dalšího pracovního kroku dbejte na řádné proschnutí stěrkové vrstvy.

Nepoužívat ve vlhkých prostorách.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO 1 mm až 20 mm
pod vícevrstvé parkety nejméně 2 mm
Zatížení pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529) BUDE DOPLŇENO vhodná od tloušťky vrstvy 1mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO 1,4 kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Přidání vody BUDE DOPLŇENO 4,5 l / 20 kg prášku
Přidání křemičitého písku BUDE DOPLŇENO možné od tloušťky stěrkové vrstvy 10 mm
7kg (zrnitost 0,4 - 1mm) na 20 kg prášku
Doba zrání BUDE DOPLŇENO 3 minuty
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO 30 minut
Pochozí * BUDE DOPLŇENO podle tloušťky vrstvy
po 1 – 2 hodinách
Pokládka krytiny * BUDE DOPLŇENO 1 – 3 mm: po 24 hodin
4 – 8 mm: po 48 hodin
9 – 15 mm: po 72 hodinách
> 15 mm po 5 dnech
(nutno prokázat CM měřením < 0,5 CM-%)
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO CP 1
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu,
skladovatelnost 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost.

Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné penetrace a přednátěry: Okamul HD 11, Okatmos® EG 20, Okatmos® DSG, Bakit PV UniversalOkapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Musí být zajištěno použití systémové skladby produktů.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoalpha AF 1000 smíchejte s čistou vodou pomocí elektrického mísidla při maximálně 600 otáčkách/min na hmotu bez hrudek. Po asi 3 minutách zrání znovu promíchejte.

Stěrkovou hmotu nanášejte hladítkem nebo zednickou lžící a nechte nivelovat. Při tloušťce stěrkové vrstvy od 10 mm lze výrobek Servoalpha AF 1000 nastavit křemičitým pískem (zrnitost 0,4 – 1 mm). Při použití pod vícevrstvé parkety křemičitý písek do stěrky nepřidávejte.

Na Servoalpha AF 1000 nenanášejte metodou „mokrý do mokrého“ další vrstvu stěrky na bázi cementu.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte zkušební stěrkování

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Poznámka
BUDE DOPLŇENO

Při nevhodných klimatických podmínkách v místnosti a při tloušťce stěrkové vrstvy nad 15 mm je potřeba připravenost pro pokládku podlahové krytiny ověřit měřením vlhkosti CM přístrojem dle návodu přístroje a souvisejících profesních pokynů.


Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.


 

Balení

Balení   Číslo výrobku EAN
42 x 25 kg papírové pytle 42011a 4015705420547

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

25.04.2016

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.